Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"Aronas  iela 6, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, Latvija, LV-4853

 • berzaunesvarpina@madona.edu.lv
 • Vadītāja - Agrita Plāte apmeklētājus pieņem otrdienās, ceturtdienās  9.00 - 11.00 un piektdienās 15.00 - 16.00 vai individuāli vienojoties pa telefonu (+371)26172332

 • Iestādes moto: „Kam gan citam – ja ne bērniem- mūsu nākotnei”
 • Misija: Mīlēt, saprast, audzināt un mācīt
 • Pamatmērķis: Īstenot audzināšanas un izglītošanas procesu, kas nodrošināti izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu un izglītojamā personīgo izaugsme.
 • Iestādes vīzija : Mūsdienīga, droša un moderna vispārcilvēciskām vērtībām balstīta pirmsskolas izglītības iestāde 21. gadsimtā.

Pirmsskolas izglītības iestāde realizē trīs licencētas programmas:

 • Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jaukta tipa traucējumiem, kods 01015611
 • Mācību valoda - latviešu
 • Darba laiks - diennakts
 • Atbalsts vecākiem:
 - individuālas konsultācijas pie logopēda;
- vecāku sapulces, „atvērto durvju” dienas( individuāli vai grupās – nodarbību u.c. režīma momentu vērojumus);
- vecāku sapulces, „atvērto durvju” dienas( individuāli vai grupās – nodarbību u.c. režīma momentu vērojumus);
- iespēja iesaistīties vecāku padomes darbā;
- izglītojoši informatīvas lekcijas, informatīvas diskusijas par pirmsskolas vecuma bērnu vecumposmu un attīstības īpatnībām, sarežģījumiem un iespējamiem risinājumiem.

Izglītojamo  skaits 2019. /2020. mācību gadā  73 ( uz 01.09.2019.)

(ar tendenci pieaugt pa mācību gadu līdz 90 izglītojamajiem)

Iestādē darbojas uz 01.09.2019. 5 grupas pa vecumiem

 • no 1-3 gadiem I jaunākā grupa
 • no 3-4 gadiem II jaunākā grupa
 • no 4-5 gadiem Vidējā grupa

divas grupas, kur izglītojamajiem jāapmeklē obligāta apmācība

 • no 5-6 gadiem Vecākā grupa
 • no 6-7 gadiem Sagatavošanas grupa

Viena diennakts grupa dažāda vecuma bērniem.

Iestāde uzņem izglītojamos no 1 gada vecuma līdz skolas gaitām.

Iestāde ir atvērta katram, dodot iespēju ieskatīties un piedalīties bērnu audzināšanas un attīstības darbā.

Iestādes Vārpiņa prezentācija

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums