Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

Juridiskā adrese:
"Pilsdārzi", Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads, LV - 4825

Īstenošanas adreses:

  • "Pilsdārzi", Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads, LV - 4825
  • Centra iela 5, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas novads, LV - 4865
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2023

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2022

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2021

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI "KĀRTĪBA PIESARDZĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI"


Vadītāja: Daiga Maderniece 

Tālr.: +371 25620771

Mob.tālr: 29387348

e-pasts: praulienaspasacina@madona.edu.lv


„Izstieptas rokas attālumā no Madonas atrodas Prauliena, vieta, pret kuru Dievs, radīdams šo pasauli, ir bijis sevišķi labvēlīgs. Piebārstījis to ar skaistiem pakalniem, birzīm un ezeriem,” tā par Praulienu rakstījis mūsu novadnieks Jānis Veselis.

Uz viena no šiem pakalniem atrodas mūsu Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „PASACIŅA”.

Pasaciņai ir savs vimpelis un Himna:

Pasaciņa, pasaciņa, 
Tev ir vienmēr jauna ziņa:
Daudz tu zini, daudz tu proti, 
Tavi vārdi apgaroti.
Pasaciņa, kur tu iesi?
Vai pie mums tu ciemos nāksi?
Visi bērni tevi mīļo,
Apģērbā tev pērles zvīļo.
Paciemojies, paviesojies,
Pirms tu atkal tālāk dodies……


“Pasaciņas” vīzija, moto un mērķis:

Vīzija: Veseli, laimīgi, patstāvīgi, radoši, darboties motivēti izglītojamie.

Moto: Es visu gribu iemācīties darīt pats. Skolotāja un vecāki mani atbalsta. Vērtības nevar iemācīt, tās var parādīt. 

Mērķis: Bērns, kas prot patstāvīgi un pastāvīgi darboties drošā, izzinošā, atbalstošā vidē.


No iestādes vēstures

Bērnudārza pirmsākumi Praulienas pagastā ir 1982.gadā Gustavskolā, kur darbojās 2 grupas.

1983.gada 26.novembrī tiek nodots ekspluatācijā jaunais p/s „Prauliena”  bērnudārzs  “Pasaciņa” 140 vietām un 6 diennakts grupām. Viena no tām bija izglītojamajiem ar krievu valodas apmācību.

No 1991.gada 1.janvāra iestāde ir Praulienas pagasta pārvaldes pakļautībā.


Iestādes vadītājas:

  • Lidija Škoļnija no 1982. līdz 1984. g.
  • Maija Rozentāle 1985. g
  • Anita Migleniece 1985. līdz 1991. g.
  • Daiga Maderniece no 1991. g.

Praulienā:

1. Darbojas 5 grupas izglītojamajiem vecumā no 1 - 7(8) gadiem: “Cālīši”, “Rūķīši”, “Sprīdīši”, “Zaķīši”, “Bitītes”.

2. Darba laiks: no pirmdienas plkst.7.00 līdz piektdienas plkst.19.00.

3. Piedāvājam diennakts pakalpojumu.

4. Īstenojam 4 licencētas izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma kods 0101 1111 (Licence Nr. V - 4072, izsniegta 2011.gada 2.martā)
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem kods 0101 5511 (Licence Nr. V - 8914, izsniegta 2016.gada 20.decembrī)
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem kods 0101 5611 (Licence Nr. V - 8915, izsniegta 2016.gada 20.decembrī)
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem kods 0101 5811 (Licence Nr. V - 8916, izsniegta 2016.gada 20.decembrī).
Izglītojamajiem, atkarībā no speciālās programmas tiek piedāvātas 9 - 11 individuālās un  grupu nodarbības: logopēds (izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 4x nedēļā), logoritmika, Montesori, Smilšu spēles terapija, mūzika, koriģējošā vingrošana,  nodarbības peldbaseinā.

5. Tiek piedāvāta interešu izglītības programma - tautas deja. Iestādē darbojas tautas deju kolektīvs “Pasaciņa”, tam ir 2 grupas: lielā (6 - 7 gadi), mazā (5 - 6gadi).

6. Iestādē ir 2 zāles: mūzikas un sporta aktivitātēm.

7. Slēgtais peldbaseins, kurā izglītojamajiem no 4 gadu vecuma notiek peldētapmācība 2X nedēļā. Mazākajiem izglītojamajiem no 1 - 4 gadu vecumam tiek piedāvātas individuālās vai grupu nodarbības kopā ar vecākiem pēcpusdienas cēlienā.

8. 5 - 6gadīgajiem izglītojamajiem tiek piedāvāta Džimbas 9 soļu programma, ko vada speciāli apmācīts pedagogs- Džimbas drošības aģents un Lielās dzīves skola (Anti –mobinga programma).


Mētrienā:

1. Darbojas 2 jaukta vecuma grupas izglītojamajiem no 1 - 7(8) gadiem: “Mārītes”, “Taurenīši”.

2. Darba laiks: darbdienās no plkst. 7.30 -  plkst.18.00.

3. Īstenojam 1 licencētu izglītības programmu: Pirmsskolas izglītības programma kods 0101 1111 (Licence Nr. V - 4072, izsniegta 2011.gada 2.martā).

4. Iestādē ir 2 zāles: mūzikas un sporta aktivitātēm.

5. Izglītojamos no 4 gadu vecuma 1x nedēļā ved uz Praulienu uz slēgto peldbaseinu uz peldētapmācības nodarbībām. Mazākajiem izglītojamajiem no 1 - 4 gadu vecumam tiek piedāvāta iespēja nodarbības apmeklēt kopā ar vecākiem pēcpusdienas cēlienā.


Šos pakalpojumus Jums nodrošina mūsu izglītotais, draudzīgais, saprotošais kolektīvs 36 cilvēku sastāvā. Mūsu 18 pedagogi regulāri ceļ savu izglītības līmeni apmeklējot dažādus kursus un seminārus, apgūstot jaunākās tendences pedagoģijā un psiholoģijā.  Divu gadu garumā bijām projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijas iestāde, tādējādi vieni no pirmajiem Latvijā ieviešot apmācības procesā jauno pieeju.

Iestādē un tai pieguļošajā teritorijā ir sakārtota, droša infrastruktūra ar modernām, daudzfunkcionālām āra vides rotaļu konstrukcijām, piemērota dažādu vecumu izglītojamajiem.

Iestāde ir tradīcijām bagāta un piedāvā izglītojamajiem daudzveidīgus, radošus, mūsu iestādei raksturīgus pasākumus.

Piedalāmies programmā “Piens un augļi skolai”, “Bērnu žūrijā”, iesaistāmies “Latvijas zaļās jostas” kampaņā “Tīrai Latvijai”.

Mūs raksturo pozitīva savstarpējā saskarsme - izglītojamie - Iestādes darbinieki - vecāki.

Nodrošināts zinošs speciālistu kolektīvs: logopēds, sporta skolotājs, mūzikas skolotājas, interešu izglītības skolotāja, Montesori atveseļojošās pedagoģijas  un Smilšu spēles terapijas skolotāja.

Iestādei ir savs informatīvais izdevums - “Pasaciņas ziņas”.


Būsiet mīļi gaidīti pie mums “Pasaciņā”!

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums