Pakalpojuma nosaukums

  Par nosaukuma piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu

  Pakalpojuma apraksts

  Nekustamā īpašuma nosaukums — ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada Būvvalde

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziska persona, juridiska persona

  Pakalpojuma apmaksas veids

  bezmaksas

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  klātienē; pasts (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801); e-pakalpojums

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
  andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese- Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  klātienē; pasts

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai:

  -          Iesniegums;

  -          Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);

  -          Zemes vienības robežu plāns;

  -          Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti;

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  Likums „Par pašvaldībām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255

  “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” http://likumi.lv/doc.php?id=124247 ;

  “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” https://likumi.lv/doc.php?id=185993 .

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  20 darba dienu laikā

  Veidlapa

  Iesniegums brīvā formā

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums