Pakalpojuma nosaukums

Par nosaukuma piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu

Pakalpojuma apraksts

Nekustamā īpašuma nosaukums — ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada Būvvalde

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801); e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese- Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai:

-          Iesniegums;

-          Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);

-          Zemes vienības robežu plāns;

-          Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti;

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Likums „Par pašvaldībām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255

“Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” http://likumi.lv/doc.php?id=124247 ;

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” https://likumi.lv/doc.php?id=185993 .

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

20 darba dienu laikā

Veidlapa

Iesniegums brīvā formā

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums