MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2020. gada 27. augustā
Ievietots: 28/08/2020 plkst. 15:09
Labots: 28/08/2020 plkst. 15:12
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1324Par pašvaldībai piekrītoša zemes starpgabala noteikšanu
Pielikums
Artis Mūrmanis
2325Par Barkavas pansionāta filiāles izveidošanu Madonas novada īpašumā “Ošupes pamatskola”, Ošupe, Ošupes pagasts, Madonas novadsAigars Šķēls
3326Par nekustamā īpašuma “Lejas Rupsala”, Ošupes pagasts, Madonas novads nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
4327Par zemes vienības Madonas novada Barkavas pagastā ar kadastra Nr. 70440080369 nodošanu atsavināšanaiAleksandrs Šrubs
5328Par zemes vienības Madonas novadā Ļaudonas pagastā ar kadastra Nr. 70700040105 nodošanu atsavināšanaiArtūrs Portnovs
6329Par īpašuma sadalīšanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Pielikums
Sandis Kalniņš
7330Par dzīvokļa īpašuma Meža iela 2-34, Mārcienas pagasts, Madonas novads nodošanu atsavināšanaiEdgars Lācis
8331Par nekustamā īpašuma ”Masīvs -5 -141” zemes gabals Nr. 140” Aronas pagasts, Madonas novads, kadastra apzīmējums 7042 010 0529 nodošanu atsavināšanaiReinis Silups
9332Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Namnieki”, Aronas pagasts, Madonas novads nodošanu atsavināšanaiReinis Silups
10333Par zemes gabala sadalīšanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Pielikums
Artūrs Vāvere
11334Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Toces Rūtiņas”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
12335Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lazdulīcis”, Barkavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
13336Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Mētrienas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
14337Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Dzeņi”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
15338Par grozījumiem 2020. gada 16. jūnija lēmumā Nr. 217 ( protokols Nr. 12, 11. p)
Pielikums
Ramona Vucāne
16339Par zemes vienības Daugavas ielā 3, Madonā ar kadastra Nr. 70010011727 nodošanu atsavināšanaiGuntis Ķeveris
17340Par zemes vienības Raiņa ielā, Madonā ar kadastra Nr. 70010011390 nodošanu atsavināšanaiGuntis Ķeveris
18341Par Madonas novada pašvaldības 2020.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.9 “Par nekustamā īpašuma objektiem, kuri tiek aplikti ar paaugstinātu nodokļu likmi Madonas novadā” precizēšanu
Pielikums
Andris Rieba
19342Par Jolantas Stepiņas iecelšanu par Vestienas pamatskolas direktora amata pienākumu izpildītājuSolvita Seržāne
20343Par pirmsskolas skolotāju palīgu darba samaksas paaugstināšanu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēsSolvita Seržāne
21346Par pirmsskolas grupu skaita samazināšanu Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa”Solvita Seržāne
22347Par finansējuma piešķiršanu projekta “Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes atjaunošana – jaunu portatīvo datoru iegāde” īstenošanaiSolvita Seržāne
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums