MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2016.gada 28. aprīlis 

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

190

Par izmaksu attiecināšanu kanalizācijas pieslēguma izbūvei Celtnieku ielā 1, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads

Aigars Šķēls

2

191

Par SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums” pamatkapitāla samazināšanu un AS “Madonas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu

Guntars Dambenieks

3

192

Par meža zemes transformāciju grants – smilts karjera izveidei

Māris Belorags

4

193

Par līdzekļu piešķiršanu Kalsnavas pamatskolas ūdensvada remontam

Artis Mūrmanis

5

194

Par pašvaldībai piederošā zemes starpgabala „Masīvs 5-139, zemes gabals Nr.24”, Aronas pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Andrejs Piekalns

6

195

Par līdzekļu piešķiršanu Mētrienas tautas nama zāles grīdas demontāžai

Andris Dzenovskis

7

196

Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx, Madonas novads atsavināšanu

Rihards Saulītis

8

197

Par garāžu ēkas Tirgus ielā 3, Madonā nojaukšanu     
‌Pielikums 

Helmuts Pujats, Edgars Gailums

9

198

Par auto stāvlaukumu izbūvi un satiksmes organizāciju, iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām Madonā 
‌Pielikums 1 
Pielikums 2 

Edgars Gailums

10

199

Par finansējuma piešķiršanu datorkomplektu iegādei

Edgars Veips

11

200

Par finansējuma piešķiršanu multifunkcionālo iekārtu un kopētāju iegādei

Edgars Veips

12

201

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 25.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.3 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas un saskaņošanas kārtība” apstiprināšanu 
‌Pielikums 1 

Solvita Seržāne

13

202

Par finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību literatūras  iegādei Kristiāna Dāvida pamatskolai

Solvita Seržāne

14

203

Par 2016.gada 4.aprīļa Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr.162

Evita Zāle

15

204

Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Augu iela 24, Madona

Āris Vilšķērsts

16

205

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

17

206

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Sarkaņu  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

18

207

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Sarkaņu  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

19

208

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

20

209

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Bērzaunes  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

21

210

Par SIA „AMG FORESTRY” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Niedruškas 1” Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70860120047, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

22

211

Par Madonas novada pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu

Biruta Vindele

23

212

Par Madonas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem

Biruta Vindele

24

213

Par dienesta dzīvokļa Raiņa ielā 25A-36, Madonā pārņemšanu Madonas novada pašvaldības administrācijas bilancē

Āris Vilšķērsts

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums