MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2016.gada 31. marts 

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

136

Par „Madonas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plāna 2016. - 2023.gadam” apstiprināšanu 
Pielikums 

Sarmīte Jansone

2

137

Par Madonas novada Attīstības programmas rīcības un investīciju plāna aktualizāciju 
‌Pielikums 1 
Pielikums 2 
‌Pielikums 3 

Inese Solozemniece

3

138

Par Madonas pilsētas 1.vidusskolas un Madonas pilsētas 2.viduskolas reorganizācijas uzsākšanu, izveidojot Madonas pilsētas vidusskolu

Sarmīte Jansone

4

139

Par 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa ”Modernizēt vispārējās izglītības iestādes” ietvaros plānotajām investīcijām Madonas novada skolās

Andrejs Ceļapīters

5

140

Par ūdenssaimniecības pakalpojuma uzsākšanu Liezēres pagastā

Guntis Šahno

6

141

Par pamatkapitāla palielināšanu 
Pielikums 1 

Guntis Šahno

7

142

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Aigars Šķēls

8

143

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā

Aigars Šķēls

9

144

Par finansējuma piešķiršanu niedru pļāvēja iegādei

Mārtiņš Tomiņš

10

145

Par dzīvokļa īpašuma xxx Mārcienas pagastā atsavināšanas procesa izbeigšanu un ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu

Ināra Mālniece

11

146

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Ilze Dreimane

12

147

Par pašvaldībai piekrītošu starpgabalu

Andrejs Piekalns

13

148

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā konkursa aktivitātē “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” ar projekta pieteikumu “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Madonas novada ūdenstilpnēs”

Indra Kārkliņa

14

149

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala xxx, Madonā atsavināšanu

Āris Vilšķērsts

15

150

Par sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

‌Pielikums 

Romāns Hačatrjans

16

151

Par Madonas novada pašvaldības projekta „Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve’’ nolikumu

Pielikums 

Romāns Hačatrjans

17

152

Par finansējuma piešķiršanu Madonas augstākās izglītības centram

Romāns Hačatrjans

18

153

Par nomas platības samazināšanu līgumattiecībām ar SIA Krontex M

Romāns Hačatrjans

19

154

Par SIA „Friedrich Haase” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Sākums”, Barkavas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70440010062, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

20

155

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Ļaudonas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

21

156

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2013.gada 27.decembra lēmumā Nr.838 (protokols Nr.28, 8.p.)

Iveta Meļehova

22

157

Par papildus aizņēmuma ņemšanu “Pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai par pansionātu, Meža ielā 24, Mārcienā, Madonas novadā” būvdarbiem

Indra Kārkliņa

23

158

Par Madonas novada pašvaldības transportlīdzekļa atsavināšanu

Guntis Ķeveris

24

159

Par Madonas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem 

‌Pielikums 

Biruta Vindele

25

160

Par ēdināšanas izdevumu segšanu Madonas novada teritorijā deklarētajiem biedrības „Brāļu draudze” dibinātās Kristiāna Dāvida pamatskolas audzēkņiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem

Sarmīte Jansone

26

161

Par mikroautobusa iegādi Mārcienas  pansionāta vajadzībām

Ināra Mālniece

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums