MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

 2016.gada 16. februāris
 

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

37

Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kuģenieki” Kalsnavas pagastā nodošanu atsavināšanai

Artis Mūrmanis

2

38

Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa atsavināšanu

Aleksandrs Šrubs

3

39

Par Madonas novada pašvaldības  kapitālsabiedrības „Mārcienas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Ināra Mālniece

4

40

Par finansējuma piešķiršanu kritušo mežacūku utilizācijai

Andrejs Jankovskis

5

41

Par nekustamā īpašuma zemes gabala „xxx”,  Mētrienas pagasts, Madonas novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

Andris Dzenovskis

6

42

Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanas no Praulienas pagasta pārvaldes bilances

Rihards Saulītis

7

43

Par apgrūtinājuma nodibināšanu zemes gabalam “Ķunci 3”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads 

Pielikums 

Andris Rieba

8

44

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācijas izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „ Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” I kārta biedrības “Oktapuss” projektam “Atkritumu šķirošana”

Agnese Silupa

9

45

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Liezēres  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

 

Agnese Silupa

10

46

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

 

Agnese Silupa

11

47

Par “Madonas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plāna 2016.- 2023.gadam” 1.redakciju nodošanu publiskai apspriešanai 

Pielikums 

Solvita Seržāne

12

48

Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2016.gadā

Pielikums 1 

Pielikums 2 

Solvita Seržāne

13

49

Par 19.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 1 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā (Kaķīšu ezerā)” precizēšanu

Helmuts Pujats

14

50

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Vestienas pagasta Kāla ezerā”

Indra Kārkliņa

15

51

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Mārcienas pagasta Labones ezerā”

Indra Kārkliņa

16

52

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Lazdonas pagasta Rāceņa ezerā”

Indra Kārkliņa

17

53

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Aronas pagasta Lielais Līdēris ezerā”

Indra Kārkliņa

18

54

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Mētrienas pagasta Odzienas ezerā”

Indra Kārkliņa

19

55

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Ošupes pagasta Lubāna ezerā”

Indra Kārkliņa

20

56

Par finansējuma piešķiršanu  ugunsdzēsības hidranta  izbūvei  Meža ielā Mārcienā

Ināra Mālniece

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums