MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

  2013. gada 19. novembris

    

Nr.p.k.

Lēmums Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

707

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Artūrs Vīle - Bērziņš

2

708

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

Artūrs Vīle-Bērziņš

3

709

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Aigars Šķēls

4

710

Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Ivars Miķelsons

5

711

Par finansējuma piešķiršanu Kalsnavas jauniešu centra telpu remontam

Artis Mūrmanis

6

712

Par Barkavas pansionāta paplašināšanu

Staņislavs Smelters

7

713

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2013. gada budžetā

Staņislavs Smelters

8

714

Par grozījumiem Aronas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Andrejs Piekalns

9

715

Par atļauju realizēt iegūto koksni no Madonas novada pašvaldībai piederošā meža īpašuma “Salu mežs”, Mētrienas pagastā, Madonas novadā

Andris Dzenovskis

10

716

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2010. gada 25. februāra lēmumā (protokols Nr. 6, 2.p.) „Par maksas pakalpojumiem un samaksas apjomiem Liezēres pagasta pārvaldē”

Jānis Sirmais

11

717

Par Praulienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem

Rihards Saulītis

12

718

Par finansējuma piešķiršanu telpu kosmētiskajam remontam Parka ielā 4, Madonā

Ineta Stasjule

13

719

Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Aprīkojuma iegāde Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu sniegšanai” ID Nr. 13-05-LL15-L413101-000012 priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai

Indra Kārkliņa

14

720

Par grozījumiem 29.06.2012. lēmumā „Par Madonas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” (protokols Nr.14, 1.p.)

Biruta Vindele

15

721

Par finansējuma piešķiršanu Kalsnavas pamatskolai dalībai Ekselences skolu sadarbība tīklā

Solvita Seržāne

16

722

Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Priedīte”

Solvita Seržāne

17

723

Par Saistošo noteikumu Nr.37 ” Par nodevu pašvaldības organizētajos ikmēneša tirgos Madonas pilsētā ” apstiprināšanu 
Pielikums

Romāns Hačatrjans

18

724

Par grozījumiem 2013.gada 25.jūlija Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.445

Evita Zāle

19

725

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā” precizēšanu 
Pielikums

Evita Zāle

20

726

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu

Evita Zāle

21

727

Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā

Agris Lungevičs

22

728

Par atbalstu dalībai starptautiskajā konferencē

Jānis Kļaviņš

23

729

Par līdzekļu piešķiršanu XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu un XV Deju svētku laureātu pasākumam

Jānis Kļaviņš

24

730

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2013. gada 28. februāra lēmuma Nr. 133, 2. daļā (Protokols Nr. 4, 62.p.) par iemītnieku skaitu un uzturēšanās maksu Madonas novada pansionātos

Anita Biķerniece

25

731

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2011. gada lēmumā Nr. 9 (Protokols Nr.9, 11.p.) par klienta līdzdalības maksājumu par saņemtajiem aprūpes mājās pakalpojumiem Madonas novadā

Anita Biķerniece

26

732

Par finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas pensionāru biedrībai

Andris Sakne

27

733

Par finansējuma piešķiršanu lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūvei Parka ielā 4, Madonā

Guntis Ķeveris

28

734

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kāla ezerā”” 
Pielikums

Helmuts Pujats

29

735

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2012.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā (Kaķīšu ezerā)” 
Pielikums

Helmuts Pujats

30

736

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 „Nolikums licencētai makšķerēšanai un vēžošanai Puduļu ezerā ” 
Pielikums

Helmuts Pujats

31

737

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.34 „Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Madonas novadā” 
Pielikums  

Biruta Vindele

32

738

Par projekta pieteikuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošanu saimniecībās „Pīlādži”, „Salu mežs”, „Lauteres Alnīši”, „Dižmežs” un „Melnsils” iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta rīkotajā projektu konkursa 122 aktivitātē „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”

Indra Kārkliņa

33

739

Par Vestienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2013. gada novembrī

Artūrs Vīle -Bērziņš

 


 

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums