MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2013. gada 25. aprīlī

    

Nr.p.k.

Lēmums Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

220

Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Ivars Miķelsons

2

221

Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli 

1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums 

Ivars Miķelsons

3

222

Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

4

223

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Artis Mūrmanis

5

224

Par papildus finansējumu A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas internāta telpu remontam

Ilze Dreimane

6

225

Par sociālā dzīvokļa statusa noņemšanu dzīvoklim Nr. 2, J.Ramaņa ielā Nr. 7, Biksērē, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā

Andris Simtnieks

7

226

Par sociālā dzīvokļa statusa noņemšanu dzīvoklim Nr. 15, J.Ramaņa ielā Nr. 7, Biksērē, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā

Andris Simtnieks

8

227

Par sociālās mājas statusa noņemšanu ēkai Sarkaņu pagastā „Airītes”

Andris Simtnieks

9

228

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andris Simtnieks

10

229

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Ināra Mālniece

11

230

Par grozījumiem un papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.10.2009. sēdes (Protokols Nr.13;13.p.) lēmumam „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izvietotajās iestādēs Madonas pilsētā”

Voldemārs Šmugais

12

231

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Aigars Šķēls

13

232

Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2013.gada budžeta grozījumiem

Aigars Šķēls

14

233

Par priekšlikumu valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts"

Helmuts Pujats

15

234

Par saistošajiem noteikumiem „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Madonas novadā” 
Pielikums

Helmuts Pujats

16

235

Par saistošajiem noteikumiem „Pašvaldības nodeva par suņu un kaķu turēšanu Madonas novadā” 

1. Pielikums
2. Pielikums

Helmuts Pujats

17

236

Par Madonas novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem

Biruta Vindele

18

237

Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 19B-20, Madonā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Evita Zāle

19

238

Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2013.gadam 

Pielikums

Solvita Seržāne

20

239

Par Dzelzavas internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Solvita Seržāne

21

240

Par studiju kredīta galvošanu Edgaram Aronietim

Solvita Seržāne

22

241

Par Atzinības piešķiršanu Madonas novada bibliotēkas darbiniekiem

Jānis Kļaviņš

23

242

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ķieriņi” Praulienas pagastā atsavināšanas procesa apturēšanu

Āris Vilšķērsts

24

243

Par finansējuma piešķiršanu pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbu apmaksai 
Pielikums

Biruta Vindele

25

244

Par finansējuma piešķiršanu investīcijām

Nauris Volkovs

26

245

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

27

246

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

28

247

Par Madonas pansionāta, Ļaudonas pansionāta un Barkavas pansionāta nolikumiem 

1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums

Vineta Lamberte

29

248

Par Madonas novada sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas koordinācijas darba grupas izveidi

Guntis Ķeveris

30

249

Par piedalīšanos projektu konkursā Eiropas Komisijas programmas „Jaunatne darbībā” 2. uzsaukuma kārtā projektā „Jaunieši un demokrātija”

Guna Ruļuka


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums