MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2013. gada 19. martā

   

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

1

Par SIA „Dzelzava” pamatkapitāla palielināšanu

Aigars Šķēls

2

Par I.L. iesnieguma izskatīšanu

Artūrs Vīle-Bērziņš

3

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2013. gada budžetā

Staņislavs Smelters

4

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2010.gada 26.augusta lēmumā (protokols Nr. 17, 18.p.) „Par maksas pakalpojumiem Aronas pagasta pārvaldē”

Andrejs Piekalns

5

Par papildus finansējuma piešķiršanu Lazdonas pagasta pārvaldei

Jānis Rieksts

6

Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

7

Par apkures maksas segšanu SIA „Madonas Siltums” par pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem

Uldis Lielvalodis

8

Par patērētā ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanu AS „Madonas ūdens” par pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem

Gundars Dambenieks

9

Par ikmēneša dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas izdevumu segšanu SIA „Madonas namsaimnieks” par pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem

Osvalds Lucāns

10

Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar SIA “ Madonas Siltums”
Pielikums

Āris Vilšķērsts

11

Par zemes vienības atsavināšanu

Aigars Šķēls

12

Par grozījumiem 28.02.2013. domes lēmumā „Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2013.gadā” (prot.Nr.4, 41 p.)
Pielikums

Solvita Seržāne

13

Par grozījumiem 21.08.2012. domes lēmumā „„Par Madonas novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus novada izglītojamajiem ēdināšanai un kādā organizē ēdināšanu novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu”” (prot.Nr.18, 4.p.)

Solvita Seržāne

14

Par zemes gabala Rūpniecības ielā 53A, Madonā izmantošanu

Romāns Hačatrjans

15

Par finansējuma piešķiršanu BMX klubam „Madona”

Voldemārs Šmugais

16

Par zemes lietošanas mērķa maiņu „Reiņi”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads

Andris Rieba

17

Par zemes lietošanas mērķa maiņu „Lejaslāči”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads

Andris Rieba

18

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Akmentiņi, Bērzaunes pagasts, Madonas novads

Andris Rieba

19

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 70620110077

Andris Rieba

20

Par valsts meža zemes atsavināšanu un nodošanu Madonas novada pašvaldībai

Andris Rieba

21

Par grozījumiem un papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.10.2009. sēdes (Protokols Nr.13;13.p.) lēmumam „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izvietotajās iestādēs Madonas pilsētā”

Santa Jaujeniece

22

Par kāpurķēžu pacēlāja iegādi

Anita Biķerniece

23

Par finansējuma piešķiršanu Haralda Medņa piemiņas vietas un Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku informācijas centra koncepcijas izstrādes otrajai kārtai

Mārtiņš Bergs

24

Par papildus finansējuma piešķiršanu autoceļu un ielu ārkārtas uzturēšanas neatliekamajiem darbiem 2013.gadā

Agris Lungevičs

25

Par apbalvojuma piešķiršanu

Jānis Kļaviņš


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums