MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

2013. gada 19. februārī

   

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

1

Par lēmuma „Tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības projektu īstenošanai” precizēšanu

Aigars Šķēls

2

Par lēmuma precizēšanu projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Dzelzavas ciemā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā realizācija” (29.11.2011. protokols Nr. 21, 12.p.)

Aigars Šķēls

3

Par lēmuma precizēšanu „Tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” (12.07.2012. protokols Nr.15, 5.p.)

Staņislavs Smelters

4

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā” iesnieguma saskaņošanu un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu

Artis Mūrmanis

5

Par SIA ”Ģimenes sēta” iesniegumu

Artis Mūrmanis

6

Par dalību un līdzfinansējuma piešķiršanu Labiedarbi.lv un SMS Credit rīkotajā projektu konkursā projektam "Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jaunkalsnavā"

Artis Mūrmanis

7

Par projekta „Madonas novada Liezēres pagasta Liezēres ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” iesnieguma saskaņošanu un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu

Gints Hermanis

8

Par projekta „Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” iesnieguma saskaņošanu un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu

Gints Hermanis

9

Par lēmuma „Tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšana un par saistībām ūdenssaimniecības projektu īstenošanai” (30.08.2012. protokols Nr.19, 27.p.) precizēšanu

Andris Dzenovskis

10

Par lēmuma „Tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšana un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības Madonas novada Vestienas ciemā investīcijas projekta īstenošanai” precizēšanu (30.08.2012. protokols Nr.19, 14.p.)

Artūrs Vīle -Bērziņš

11

Par lēmuma precizēšanu „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par budžeta saistībām Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” (29.11.2012. protokols Nr.26, 16.p.)

Andris Simtnieks

12

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par budžeta saistībām Sarkaņu pagasta Sarkaņu ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai

Andris Simtnieks

13

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.11.2009. nolikumā „Par darba samaksu un sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un tai pakļautajās institūcijās”

Evita Zāle

14

Par Madonas novada pašvaldības bilancē esošo pamatlīdzekļu norakstīšanu

Biruta Vindele

15

Par Madonas novada pašvaldības aizņēmumu valūtas maiņu no eiro uz latiem 
Pielikums

Biruta Vindele

16

Par Madonas novada pašvaldības aizņēmumu procentu likmes pārskatīšanu 
Pielikums

Biruta Vindele

17

Par lēmuma „Tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības projektu īstenošanai” precizēšanu (29.05.2012. protokols Nr. 12, 17.p.)

Gints Hermanis

18

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par budžeta saistībām Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai

Gints Hermanis

19

Par ieguldījumiem SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” pamatkapitālā

Andris Simtnieks

20

Par dalību IZM rīkotajā konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”

Artis Mūrmanis

21

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

22

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andris Rieba

23

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Andris Rieba

24

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Andris Rieba

25

Par apbalvojuma piešķiršanu

Laima Liepiņa

26

Par Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursa – 2013 nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4

Solvita Seržāne

 


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums