Bāriņtiesa

Pakalpojuma nosaukums

Aizbildnība

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja: • bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem; • bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības; • bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā; • bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu; • abi bērna vecāki ir nepilngadīgi; • radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās, ja radušies citi neatliekami gadījumi.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada bāriņtiesa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziskas personas

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Madonas pilsētā, Blaumaņa ielā 3, Madonā, t.nr. 29187948; 26419500, 64807295, 29409996

Pirmdienās 08.00 – 12.00, trešdienās 13.00 – 19.00

 

Aronas pagastā, Meliatoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, t.nr. 29106947

 pirmdienās 08.00 – 12.00 un  trešdienās 14.00 – 18.00

 

Barkavas pagastā  Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, t.nr. 26363445

 pirmdienās  8.00- 12.00,  trešdienās 13.00- 18.00      

Bērzaunes pagastā, Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, t.nr. 26326188

 pirmdienās 8.45-12.00; 2.30-17.15, ceturtdienās 8.45-12.00 un 12.30-18.15

 

Dzelzavas pagastā Liepas, Dzelzava,  Dzelzavas pagasts, t.nr. 26584739   pirmdienās   8.00- 12.00   trešdienās  12.00- 17.00

Kalsnavas pagastā Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, t.nr. 26301270 

Pirmdienās  9-13   Otrdienās  14- 18

Mārcienas pagastā – Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, t.nr. 26338134 trešdienās 15.00-19.00 ceturtdienās 8.00-12.00

Mētrienas pagastā, Mētru iela 1,  Mētrienā, pagasta pārvaldes ēkā,  t.nr. 26448467

pirmdien un ceturtdien no  plkst.14.00. līdz 18.00.

 

Lazdonas pagastā,  Meža iela -2, Lazdona, Lazdonas pagasts, t.nr.26367417 Trešdienās no 10.00-15.00

 

Liezēres pagastā, pagasta pārvaldē „Ozolkalnā”, Liezērē, Liezēres pagastā , t.nr. 26409544  

Pirmdienās 8:00 -12:30 , 13:00-18:00

Trešdienās  13:00-17:30

 

Ļaudonas pagastā, Dzirnavu ielā 2, Ļaudonā, Ļaudonas pagasts, t.nr. 26530400  Pirmdienās no 8.00-12.00 un  14.00-18.00 Trešdienās no 8.00-12.00

Ošupes pagastā, Skolas ielā 4, Degumniekos, Ošupes pagastā, t.nr. 26597292

pirmdienās 08.00 – 12.00,

Trešdienās 14.00 – 18.00

 

Praulienas pagastā - Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts, t.nr. 26523832

Pirmdienās  8:00-12:00 

Ceturtdienās  13:00-18:00

 

  Sarkaņu pagastā : "Biksēre", Biksēre, Sarkaņu pagasts, t.nr.26367417    Otrdienās     14.00-18.00,    Ceturtdienās   9.00- 14.00

Vestienas pagastā, Pagastmāja, Vestiena, Vestienas pagasts, t.nr.26326188

 trešdienās 11.00-13.30

Pārējā laikā vienojoties telefoniski

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, kuram jāpievieno: • Atzinums par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 darba dienas

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums