Pašvaldība

  Pakalpojuma nosaukums

  Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās

  Pakalpojuma apraksts

   

  Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un izsniedz atļauju tirdzniecībai publiskās vietās (ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai) vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauju izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļa vai attiecīgā pagasta pārvalde

  Pakalpojuma saņēmējs

  Juridiskas personas un fiziskas personas

  Pakalpojuma apmaksas veids

  Iemaksājama pašvaldības nodeva, saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā”.

  Nodeva jāsamaksā pirms pakalpojuma saņemšana skaidrā naudā Madonas novada pašvaldības kasē Saieta laukumā 1, Madonā vai ieskaitāma Madonas novada pašvaldības norādītajā norēķinu kontā.

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  Klātienē, pa pastu.

   Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļa    

  adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 101.kab.

  tālrunis – 64860090

  e-pasts: pasts@madona.lv

   

  vai attiecīgā Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldē

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  Klātienē, pa pastu.

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  Iesniedzēja iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai (veidlapa)

  Pielikumā jāpievieno (pēc nepieciešamības):

  •         PVD Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;

  •         Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences kopija.

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  •         12.05.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”;

  •         Likums „Par nodokļiem un nodevām”;

  •         Alkoholisko dzērienu aprites likums;

  •         Madonas novada pašvaldības 29.04.2010. saistošie noteikumi Nr. 13 “Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā”.

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

   5 darba dienas

  Kategorija
   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums