.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Publicēts:15.05.2019
Finansējuma saņēmēja nosaukums:SIA „Madonas Siltums” , reģ. Nr. 45403004471, Cesvaines iela 24a, Madona, Madonas nov., LV-4801
Kontaktinformācija:Valdes loceklis Uldis Lielvalodis, e-pasts: uldis@madona.lv, tālr. 26362757 un siltumenerģētikas inženieris Ivars Grandāns e-pasts: firmam@inbox.lv, tālr.26564598
Projekta nosaukums, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra:Būvuzraudzības pakalpojumi tiks veikti, pamatojoties uz pamatojoties uz 2019. gada 10.janvārī noslēgto līgumu Nr. 4.3.1.0/18/A/031 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk CFLA) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros par projekta ”Siltumtīklu izbūve Madonā” īstenošanu.
Iepirkuma procedūras nosaukums:„ Siltumtrašu un siltummezglu izbūves būvuzraudzība Valmieras, Ievu, Liepājas un Ziedu ielās Madonā”, identifikācijas numurs MS 2019/8 KF
Līguma veids:Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Siltumtrašu un siltummezglu izbūve Valmieras, Ievu, Liepājas un Ziedu ielās Madonā”.
Informācija par Nolikuma pieejamību:visi iepirkuma procedūras dokumenti elektroniski būs pieejami šeit. Papīra formātā ar iepirkuma procedūras nolikumu ir iespēja iepazīties arī uz vietas no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00, SIA “Madonas Siltums”, Cesvaines ielā 24a, Madonā, siltumenerģētikas inženiera kabinetā, iepriekš sazinoties pa telefonu +371 26564598.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:06.06.2019 13:50
Lēmuma pieņemšanas datums:01.07.2019.
Pretendenta nosaukums, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:SIA “Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004.
Pretendenta piedāvātā līgumcena / euro:16000
Iepirkuma stadija:Pabeigts
Dokumentācija:
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums