.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Publicēts:11.01.2019
Finansējuma saņēmēja nosaukums:SIA „Madonas Siltums” , reģ. Nr. 45403004471, Cesvaines iela 24a, Madona, Madonas nov., LV-4801
Kontaktinformācija:Valdes loceklis Uldis Lielvalodis, e-pasts: uldis@madona.lv, tālr. 26362757 un siltumenerģētikas inženieris Ivars Grandāns e-pasts: firmam@inbox.lv, tālr.26564598.
Projekta nosaukums, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra:Būvdarbi tiks veikti, pamatojoties uz 2018. gada 3.aprīlī noslēgto līgumu līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/067 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk CFLA) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros par projekta “Esošās katlu mājas Madonas novada Ozolos efektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.
Iepirkuma procedūras nosaukums:“Esošās katlu mājas Madonas novada Ozolos efektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas numurs MS 2019/1 KF.
Līguma veids:Būvdarbi
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:projekta realizācijas ietvaros ir paredzēts veikt būvdarbus un demontāžas darbus, siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas piegādi un uzstādīšanu ar siltuma nom. jaudu 0,99 MW šķeldas katlu mājas Liezēres pagasta Ozolu ciemā, Madonas novadā, atjaunošanai, saskaņā ar tehnisko projektu, tehnisko specifikāciju, Latvijas būvnormatīviem un standartiem
Informācija par Nolikuma pieejamību:visi iepirkuma procedūras dokumenti elektroniski būs pieejami šeit. Papīra formātā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem ir iespēja iepazīties arī uz vietas no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00, SIA “Madonas Siltums”, Cesvaines ielā 24a, Madonā, siltumenerģētikas inženiera kabinetā, iepriekš sazinoties pa telefonu +371 26564598.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:01.03.2019 13:50
Lēmuma pieņemšanas datums:06.03.2019
Pretendenta nosaukums, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:SIA “P.M.G.”, reģ. Nr. 50003699021, Lielirbes iela 27, Rīga, LV-1046
Pretendenta piedāvātā līgumcena / euro:769514,01
Iepirkuma stadija:Pabeigts
Dokumentācija:
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums