.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Publicēts:22.07.2015
Finansējuma saņēmēja nosaukums:SIA’’Barkavas KPS’’
Adrese: Brīvības iela 9, Barkava, Madonas novads, LV-4834
Vienotais reģistrācijas Nr. 47103001741
Kontaktinformācija:Kontaktpersonas :SIA „Barkavas KPS” valdes loceklis Jānis Ikaunieks tālr.nr: 26340992, Gints Hermanis –tālr.-29128476.
Projekta nosaukums, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra:“Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Madonas novada Barkavas ciemā”, Projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1./14/06/007
Iepirkuma procedūras nosaukums:“Būvdarbu veikšana projektam “Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Madonas novada Barkavas ciemā”” Iepirkuma identifikācijas numurs : BKPS-2015/03
Līguma veids:Būvdarbi
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets ir sastāv no 1 daļas:
Esošo pamatlīdzekļu demontāža, siltumtrases atjaunošana Barkavas ciemā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr. 2), Tehniskā projekta risinājumiem un normatīvo aktu prasībām
Informācija par Nolikuma pieejamību:Pasūtītājs organizēs Objekta apskati un informatīvo sanāksmi 2015.gada 30.jūlijā plkst 9.00
Nolikums ir šajā saitē-
http://files.inbox.lv/ticket/2b50787e83105db3e371843950c040cf620f7e8b/Iepirkuma+nolikums+BKPS+2015+03.pdf(zaudējis spēku)
Tehniskais projekts ir šajā saitē (tas ir norādīts arī nolikumā)
http://files.inbox.lv/ticket/a1ec5ddbef4b6d9d1c131525da7eec034e753596/Barkava_TP_PDF.7z
Tāmes formas ir šajā saitē (tas ir norādīts arī nolikumā)
http://files.inbox.lv/ticket/308e688551eb14f442e808ba5d01465abf804f5a/Tames+forma_Barkava_ST.xls (zaudējis spēku)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:12.08.2015 08:00
Publicēti grozījumi:04.08.2015. veikti grozījumi nolikumā un tāmes formās, pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 12.08.2015. plkst.8.00
Lēmuma pieņemšanas datums:18.08.2015
Pretendenta nosaukums, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:SIA "SANART" Reģ nr. 44103043748

Viesturi, Lauku iela 4a, Valmieras pag.,

Burtnieku nov., LV-4219
Pretendenta piedāvātā līgumcena / euro:72 920,12
Iepirkuma stadija:Pabeigts
Dokumentācija:
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums