.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Publicēts:08.07.2015
Finansējuma saņēmēja nosaukums:SIA „Madonas Siltums” , reģ. Nr. 45403004471, Cesvaines iela 24a, Madona,
Kontaktinformācija: Kontaktpersona SIA „Madonas Siltums”, siltumenerģētikas inženieris Ivars Grandāns, tālr. 26564598, e-pasts: firmam@inbox.lv.
Projekta nosaukums, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra:Iepirkums notika Kohēzijas fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros, līgums ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Nr.L-PCS-15-0135, (projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/027).
Iepirkuma procedūras nosaukums:“Siltumtrases un siltummezglu atjaunošanas būvuzraudzība Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. MS 2015/2 KF.
Līguma veids:Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:Iepirkuma priekšmets – būvuzraudzība esošo pamatlīdzekļu demontāžai, siltumtrases atjaunošanai 1,6 km garā posmā no Liezēres pagasta Ozolu katlu mājas (Ozolu ielā 11), līdz Jaunatnes ielai 2 un Nākotnes ielai 4, un 22 siltummezglu izbūvei atbilstoši tehniskajai specifikācijai, tehniskā projekta risinājumiem un normatīvo aktu prasībām.
Informācija par Nolikuma pieejamību:Ar iepirkuma dokumentiem arī var iepazīties SIA „Madonas Siltums” administrācijas telpās (Cesvaines iela 24a, Madona, Madonas novads) darba dienās laikā no plkst. 13.00 – 16.00 pie kontaktpersonas Ivara Grandāna, reģistrējoties nolikuma saņēmēju reģistrā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:22.07.2015 13:55
Lēmuma pieņemšanas datums:23.07.2015.
Pretendenta nosaukums, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:SIA “GEO CONSULTANTS”, reģ. Nr. 40003340949
Pretendenta piedāvātā līgumcena / euro:7250,00
Iepirkuma stadija:Pabeigts
Dokumentācija:
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums