.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Publicēts:23.12.2014
Finansējuma saņēmēja nosaukums:Madonas novada pašvaldības SIA „Ošupes KU” , reģ. Nr. 45403004043, Skolas iela 10, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV 4833
Kontaktinformācija:Kontaktpersona projekta vadītājs G.Hermanis, T: 29128476, e-pasts gints.hermanis@madona.lv
Projekta nosaukums, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra:„Madonas novada Ošupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/200/048
Iepirkuma procedūras nosaukums:Atklāts konkurss „ Papildus būvdarbu veikšana projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ošupes pagasta Ošupes ciema” iepirkuma id.nr. OPKU 2014/04
Līguma veids:Būvdarbi
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:„ Atklāts konkurss „Papildus būvdarbu veikšana projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ošupes pagasta Ošupes ciema” iepirkuma id.nr. OPKU 2014/04 projekta „Madonas novada Ošupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/200/048 ietvaros
Informācija par Nolikuma pieejamību:Ar iepirkuma procedūras nolikumu var iepazīties SIA „Ošupes KU” telpās, Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagastā, Madonas novadā, LV-4833,
Nolikums
http://files.inbox.lv/ticket/3dd96387121aa9733e1e71237a733297f3adbdbc/Nolikums_Osupes_UKT_buvdarbiem+TRESAIS+22.12.14.pdf

Tehn proj
http://files.inbox.lv/ticket/62f8d6b2b1532dc1cba149decd48e5ccd15171ff/Osupe_PDF.7z
Darbu apjomi
http://files.inbox.lv/ticket/dd4c96189cc74609a6c63ca373f803b14e7d8449/0supe_TF.7z
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:02.04.2015 09:00
Pretendenta nosaukums, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:SIA „ĢL Konsultants”
Reģ nr.: 40103242818
Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002
Pretendenta piedāvātā līgumcena / euro:31 900,00
Iepirkuma stadija:Pabeigts
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums