.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Publicēts:02.09.2014
Finansējuma saņēmēja nosaukums:SIA „Ošupes KU” , reģ. Nr. 45403004043, Skolas iela 10, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV 4833
Kontaktinformācija:Aigars ŠĶĒLS T. 29426366 , e-pasts osupesku@inbox.lv
Projekta nosaukums, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra:„Madonas novada Ošupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/200/048
Iepirkuma procedūras nosaukums:Atklāts konkurss „Būvdarbu veikšana projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ošupes pagasta Ošupes ciema” iepirkuma id.nr. OPKU 2014/03
Līguma veids:Būvdarbi
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:„Būvdarbu veikšana projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ošupes pagasta Ošupes ciema” iepirkuma id.nr. OPKU 2014/03
Informācija par Nolikuma pieejamību:SIA „Ošupes KU” telpās, Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagastā, Madonas novadā, LV-4833 vai pēc iepirkuma procedūras izziņošanas katru darba dienu, iepriekš vienojoties par laiku pa tel. 26557498, bez maksas.
Nolikums
http://files.inbox.lv/ticket/3223c585d80463224a3b4e1afd83bb3c6843f309/osupe+buvdarbu+nolikums+2-2.pdf
Tehniskais projekts
http://files.inbox.lv/ticket/3c27b42996220bbda37b1ddf3f3446418d564a4f/I_SEJUMS.7z
Darbu apjomi
http://files.inbox.lv/ticket/7d645149fd44695b00e64cdd32edf9be43f4345d/Tames+forma+OSUPE_tuksa+formateta+19+augusts.xl
Sarakste iepirkuma procedūras laikā http://files.inbox.lv/ticket/ac81f83f0646412b7c192fb69457dbe54a3e6d14/KU2+24.09.14.pdf.pdf
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:03.10.2014 09:00
Publicēti grozījumi:11.09.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums:13.02.2015.
Pretendenta nosaukums, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:SIA „Halle B”
Reģ nr.: 40003296208
Adrese: Rūpniecības iela 20, Madona, LV-4801
Pretendenta piedāvātā līgumcena / euro:bez PVN € 149 314,13
Iepirkuma stadija:Pabeigts
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums