Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Klānu iela 16-1, Lubāna, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2023.11.10 09:35
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Klānu iela 16-1, Lubāna, Madonas nov. (kadastra Nr. 7013 900 0240). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 25 kv.m. platībā (kopīpašuma 250/1005 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70130020063003).

Izsoles sākotnējā cena –  1800,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 180,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Klānu iela 16-1, Lubāna, Madonas novads, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, divu nedēļu laikā jāsamaksā pirkuma samaksa 100 % apmērā vai avansa maksājums 10 % apmērā no pirkuma maksas, ja pirkuma maksa tiks veikta, izmantojot atlikto maksājumu ar termiņu līdz 5 gadiem, atņemot iemaksāto drošības naudas summu. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6 % gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.

Izsole notiks 2023. gada 12. decembrī plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2023. gada 11. decembrim plkst. 18:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Lubānas apvienības pārvaldes vadītāju T. Salenieku pa tel. Nr. 29165733.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums