.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Palīgsaimniecība 9”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads izsoli

iesūtīts: 2021.06.15 10:14
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Palīgsaimniecība 9”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7062 009 0131). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70620090131) – 0,3134 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 1100,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmerā no nosacītās cenas, kas ir EUR 110,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Palīgsaimniecība 9”, Kalsnavas pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2021.gada 6.augustā plkst.15:00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas. Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2021.gada 30.jūlijam plkst.16:00, jāiesniedz pieteikums par zemes gabala starpgabala pirkšanu Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada pašvaldības administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00); Kalsnavas pagasta pārvaldes telpās (Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts) darba dienās no plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-16.00. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku. Kontaktpersona par objektu  - Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis, tālr.20371517.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums