Dzimtsaraksti

Pakalpojuma nosaukums

Miršanas fakta reģistrēšana

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Miršanas faktu reģistrē dzimtsarakstu nodaļā vai pārstāvniecībā. Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei  ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Fiziska vai juridiska persona.

Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

·   Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223;

·   Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442;

·   MK 03.09.2013. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1)   ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni;

2)   mirušā personu apliecinošie dokumenti (ja ir pieejami);

3)   pieteicēja personu apliecinošs dokuments;

4)   ja miršanas faktu konstatējusi tiesa jāiesniedz tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātienē dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātienē dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Paziņojuma saņemšanas dienā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav.

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien             8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums