Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – I kārta


 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒProjekts tiek īstenots darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”

3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros

  

Projekta īstenošanas termiņš

2010.gada 5.oktobris - 2011.gada 31.decembris

Projekta mērķis:

Autoceļa P37 maršruta turpinājuma ielu posmu rekonstrukcija Madonas pilsētā.

Projekta specifiskais mērķis

Veikt tranzītielu posmu:

1) Madonas pilsētas rotācijas apļa pie Smeceres sila un

2) Saules ielas posma (no krustojuma ar Rūpniecības ielu līdz iebrauktuvei Saules ielas 67 teritorijā) sakārtošanu

Kopējais rekonstruētais tranzītielu garums ir 1,286 km

Projektā veicamās aktivitātes:

1) Iepirkumu veikšana un līgumu slēgšana par būvniecības, inženiera un būvuzraudzības, autoruzraudzības pakalpojumiem.

2) Būvniecības aktivitātes saskaņā ar tehniskajiem projektiem un darbu apjomiem:

  • sagatavošanās darbi;
  • zemes klātnes izbūve un nogāžu nostiprināšana;
  • šķembu un grants pamata seguma izbūve; 
  • karstā asfalta kārtas un bruģakmens izbūve;
  • krustojumu un nepieciešamo pieeju un nobrauktuvju rekonstrukcija;
  • ielas aprīkojuma rekonstrukcija;
  • autobusu pieturas rekonstrukcija;
  • vides pieejamības nodrošināšana, veidojot ietvju nobrauktuves piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
  • satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana; 
  • apstādījumu un koku dēstīšana trokšņu un piesārņojuma mazināšanai.

3) Patstāvīga būvdarbu uzraudzība kvalificētu inženiera un būvuzraugu vadībā;

4) Patstāvīga autoruzraudzība būvniecības gaitā;

5) Publicitātes nodrošināšana projekta īstenošanas laikā.

Projekta finansējums


Kopējais plānotais projekta finansējums LVL 1 168 048,76

Kopējās attiecināmās izmaksas LVL 1 160 738,85

ERAF līdzfinansējums LVL 986 628,01 (85 %)

Valsts budžeta dotācija LVL 34 822,16 (3 %)

Pašvaldības budžeta līdzfinansējums LVL 139 288,68 (12 %)

Projekta ieviešanas gaita


28.02.2011.noslēgts būvniecības līgums ar pilnsabiedrību „8CBR un Rubate” par būvdarbu veikšanu

31.03.2011. noslēgts līgums ar SIA „MK ENGINEERING” par autoruzraudzības veikšanu

5.04.2011. noslēgts līgums ar SIA „Polyroad” par būvuzraudzības veikšanu

2011.gada aprīli uzsākti būvdarbi.

2011. gada novembrī ir realizētas visas projektā paredzētās aktivitātes.

Aktuālie būvniecības darbi

Ietekme uz satiksmes organizāciju

No 13.06.2011. - 31.10.2011.

Saules ielas
(posmā no Rūpniecības ielas līdz Cesvaines ielai) konstruktīvo kārtu izbūve brauktuvei un betona apmaļu iebūve
 
Rotācijas loka (iebraukšanai Madonā no Pļaviņu puses) kostruktīvo kārtu izbūve brauktuvei un nobrauktuvēm

No 6.05.2011. - 31.10.2011.

Rotācijas apļa seguma virskārtas un betona apmaļu demontāža, brauktuves seguma demontāža, augu zemes noņemšana.

No 12.05.2011. -

Saules ielas (posmā no Rūpniecības ielas līdz Cesvaines ielai) konstruktīvo kārtu izbūve brauktuvei un lietus kanalizāciajs tīklu izbūve

No 19.04.2011. -  Saules ielas (posmā no Rūpniecības ielas līdz Cesvaines ielai) seguma virskārtas frēzēšana, bortakmeņu un ietvju demontāža, augu zemes noņemšana

Satiksmes ozrganizācija saskaņā ar apstiprināto shēmu (PDF dokuments), rotāciajs aplī sašaurināta brauktuve, kustības ātruma ierobežojums - 30 km/h.


Satiksmes organizācija saskaņā ar apstiprināto shēmu (PDF dokuments), slēgta kustība, tiek organizēts apbraucamais ceļš.


Publicitāte

Eiropas Savienības fondu finansējums- pilsētas transporta infrastuktūras sakārtošanai! 


 Eiropas fondu līdzekļi izlietoti ielu sakārtošanai. “Madonas Novada Vēstnesis” 2015.gada februārī 
‌Ielu rekonstrukcijas projekti Madonā. Publikācija “Madonas Novada Vēstnesis” 2013.gada decembrī 

Satiksmes organizācijas shēma rekonstrukcijas darbu laikā:

 Saules ielas posms (virzienā no Rūpniecības ielas uz Gulbeni)

 Rotācijas aplis pie Smeceres sila

Madonas tranzītielu rekonstrukcijas shēmas:

  Madonas pilsētas rotācijas aplis pie Smeceres sila 

 Saules ielas posms (virzienā no Rūpniecības ielas uz Gulbeni)
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums