Lokālplānojuma precizētais Vides pārskats

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.augusta lēmumu Nr.471 (domes sēdes protokols Nr.20, 48.p.) publiskai apspriešanai tika nodotas Lokālplānojuma zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 7001011569; 70010011571; 70010011572, 70010011373, Saules ielā,  Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, (turpmāk – Lokālplānojums) un tā Vides pārskata pirmās redakcijas.

Publiskās apspriešanas laikā, kas norisinājās laikā no 2017.gada 15.septembra līdz 2017.gada 27.oktobrim tika saņemti atzinumi no institūcijām, kuras tika izsniegušas nosacījumus, par Lokālplānojuma un tā Vides pārskata pirmo redakciju.

Atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem ir sagatavots precizētais Lokālplānojuma Vides pārskata projekts:Vides pārskata projekts
1.pielikums - Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.11
2.pielikums - sludinājumi
‌3.1.pielikums - VP sanāksmes protokols Nr.1
‌‌3.2.pielikums - VP sanāksmes protokols Nr.2
‌3.3.pielikums - VP sanāksmju parakstu lapas
‌‌
‌4.1.pielikums - atzinums no Valsts meža dienesta

‌4.2.pielikums - atzinums no Dabas aizsardzības pārvaldes

‌4.3.pielikums - atzinums no VAS Latvijas valsts ceļi

‌4.4.pielikums - atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
4.5.‌pielikums - at‌zinums no Valsts vides dienesta‌‌
‌4.6.pielikums - atzinums no Veselības inspekcijas

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums