Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Kristīne Bērza 08.04.2021 16:56
Labdien, te aktīva Madonas novada iedzīvotāja. Izdomāju paskriet pa ceļu virzienā gar Madonas putnu[…] fabriku uz Gaiziņkalna pusi. Biju mazliet šokā, kādas ceļmalas piemestas ar atkritumiem (pat veseli atkritumu maisi, it sevišķi labā ceļa mala, kur beidzas asfalts un sākas zemes ceļš). Kam būtu jāsatīra, talka tuvojas, varbūt ir īstā vieta, kur patalkot? Ar mašīnu braucot droši vien to tā neredz, bet skrieno vai kājām ejot ļoti nepievilcīga aina paveras...
Reinis Silups Madonas novada pašvaldības Aronas un Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 12.04.2021 14:42
Labdien! Paldies, ka pievēršat uzmanību šai problēmai. Par Jūsu minēto teritoriju sakopšanu atbild VAS "Latvijas Valsts ceļi". Informēsim LVC Madonas nodaļu par situāciju, kas izveidojusies ceļmalās.
Vita Zaļoksne 06.04.2021 14:55
Labdien, sakiet lūdzu, kuriem cilvēkiem ir jāpasakās par lieliskajām Lieldienu dekorācijām / atrakci[…]jām Priežu kalnā un jauko Lieldienu pasākumu pie Madonas Mākslas skolas: Vinnija Pūka Lieldienu taka? Liels, liels paldies viņiem, tā turpināt!
Ilze Riekstiņa vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste 08.04.2021 10:48
Labdien! Paldies par novērtējumu. Lieldienu noformējuma un aktivitāšu koncepciju šogad izdevies īstenot, Madonas novada pašvaldībai - Attīstības nodaļai, pilsētas ainavu arhitektei, kultūras speciālistei, Īpaš[…]umu uzturēšanas nodaļai un pašvaldības iestādēm savstarpēji sadarbojoties. Piedzīvojuma taku "Pūka Lieldienu ekspotīcija" veidoja Madonas Bērnu un jauniešu centrs, orientēšanās spēli pa Madonu organizēja Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, tāpat savas Lieldienu aktivitātes piedāvāja Madonas pilsētas kultūras nams, J. Simsona Madonas mākslas skola un Madonas novada bibliotēka. Priežu kalns ir ļoti pateicīga un nu jau arī iedzīvotāju un pilsētas viesu iemīļota vieta dažādām ārpus telpu pasākumu norisēm, tāpēc arī šajos svētkos šeit tika veidots īpašs Lieldienu parks gan ar šupošanās, gan olu ripināšanas iespējām. Pie kam, svētku norises plānojot vairākās lokācijas vietās pilsētā, varējām nodrošināt valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus. Paldies ikvienam par radošajām iniciatīvām, kā arī par iesaisti svētku noskaņas radīšanā un baudīšanā!
Baiba Praulienas pagasta iedzīvotāja 06.04.2021 14:05
Labdien. Vēlos noskadrot kāpēc Praulienas pagastā tiek pieņemts otrs darbinieks kas ir atbildīgs par[…] pagasta teritorijas un kapu sakopšanu. Vai tad pēkšņi ir teritorija kļuvusi tik liela ka viens darbinieks nespēj apsaimniekot. Kā visus gadus to varēja viens darbinieks . Rodas tāda sajūta ka mēs dzīvojam ļoti bagāti , ka spējam algot divus darbiniekus.Ilgud gadus strādāja viens darbinieks un tika ar visu galā un nu pēkšni izrādas ka nespēj. Vai bez Madonas pašvaldības ziņas var tā rīkoties pieņemot darbā otru darbinieku , vai ir blata sistēma mūsu pagastā, gribam un pieņemam darbā.Vai darbinieku kas jau strāda var tik vienkārši pabīdīt malā. Man jau liekas ka ir temats priekš Bez Tabu ziņām .
Ilona Zalāne Madonas novada pašvaldības Praulienas un Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāja 07.04.2021 14:13
Labdien. Esošais darbinieks, personīgu apstākļu dēļ, ir piekritis grozījumiem darba līgumā. Amata vienības pārvaldē palielinātas netiek un arī finansiāli papildu izdevumus pārvaldei minētās izmaiņas nerada.
Līga Kalniņa 24.03.2021 20:36
Sveiki! Privātmājas teritorijā vēlos atbrīvoties no vecajiem kokiem un 100gadīga dzîvžoga. Vai ir p[…]iejams kāds pakalpojumus,kas veiktu koku celmu,žoga sakņu raušanu,frēzēšanu? Paldies
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 26.03.2021 10:35
Labdien! Ja vaicāts tiek par koku ciršanu nevis teritorijas atbrīvošanu no kritušiem kokiem, zemes īpašnieks kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt, ievērojot Ministru kabineta note[…]ikumus Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (saite uz MK noteikumiem - https://likumi.lv/ta/id/247350-noteikumi-par-koku-cirsanu-arpus-meza). Saskaņā ar iepriekšminētajiem MK noteikumiem attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja kokus cērt pilsētas un ciema teritorijā. Kārtību kādā ar pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža Madonas novada administratīvajā teritorijā nosaka saistošie noteikumi Nr. 19 „Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” (saite uz saistošajiem noteikumiem ->https://www.madona.lv/lat/pasvaldibas-saistosie-noteikumi ). Attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarotas personas, kurš vēlas veikt koka ciršanu iesniedz rakstveida iesniegumu Madonas novada pašvaldības administrācijā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada administratīvajā teritorijā izskata un lēmumus pieņem: Madonas pilsētas teritorijā - Madonas novada pašvaldības Koku ciršanas komisija; Madonas novada pagastu teritorijās – attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs. Lai atbrīvotos no dzīvžoga, saskaņojums ar pašvaldību nav nepieciešams. Pašvaldības dienesti nesniedz jūsu minētos pakalpojumus, taču ir privāti uzņēmumi, tostarp arī Madonas novadā, kas specializējas vai kā blakus pakalpojumu piedāvā teritorijas atbrīvošanu no apauguma. Aicinu tos meklēt ievietojot sludinājumu laikrakstā vai sociālajos medijos. Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar pašvaldības Īpašumu uzturēšanas dienesta vadītāju Gitu Lutci. Tālr.: 29287466 | e-pasts:gita.lutce@madona.lv
Liene Saldivagova 21.03.2021 12:12
Labdien,Sauleskalnā PII "Vārpiņa" 3. un 5.grupiņās KATRU DIENU jau vairāku gadu garumā ziemās ir nei[…]zturams karstums- 28 grādi telpā. Nekas netiek darīts, kaut vairākkārtēji ir informēta vadība. Bērni pakustoties nenormāli svīst, rodas veselības problēmas. Noteikumos* ir iekļauta prasība minimālai gaisa temperatūrai telpās, kurās uzturas bērni, bet maksimālā pieļaujamā gaisa temperatūras robeža telpās nav atrunāta. Tomēr, jāsaprot, ka šis karstums nav norma. Minimālā pieļaujamā gaisa temperatūra telpās, kurās uzturas bērni līdz 3 gadu vecumam, ir 20 C, bet telpās, kurās uzturas bērni virs 3 gadu vecuma ir 18 C. Par optimālu (komforta zonas) gaisa temperatūru grupas un guļamtelpā var uzskatīt 20–22 C. Pastāv iespēja samazināt gaisa temperatūru telpās, regulējot apkures sistēmu, kā arī nodrošinot efektīvu un regulāru telpu vēdināšanu (kas arī, runājot ar audzinātājām- tiek veikta). Ja šī problēma jau netiek risināta gadiem, tad jautājums- vai tā ir vadības nevēlēšanās kaut ko darīt vai vienaldzība pret bērniem un darbiniekiem, kam katru dienu jāuzturās tādā karstumā? Kāpēc netiek izmantotas neizmantotās telpas? Varbūt tas var atrisināt karstuma problēmu? Lūgums steidzami risināt šo problēmu, ir zināmi gadījumi, ka tieši šī iemesla dēļ vecāki ir izņēmuši bērnus no PII. * Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 49.,50.p. Lūgums steidzami risināt šo gadiem ieilgušo problēmu. Ja par to netiek atgādināts katru mēnesi, tas nenozīmē, ka problēma pats par sevi atrisnājusies.
Edgars Lācis Bērzaunes un Mārcienas pagasta pārvalžu vadītājs 24.03.2021 14:15
Labdien. Tika pārbaudīta vēstulē minētā informācija un varu atbildēt, ka tā neatbilst patiesībai. Minētie MK noteikumi PII “Vārpiņa” tiek ievēroti un netiek pārkāpti. Telpas tiek regulāri vēdinātas un personāls[…] uzrauga, lai telpu temperatūra tiktu ievērota. Siltuma piegādātājs ir iestādījis siltummezglā padeves temperatūru, lai nodrošinātu minimālo telpu temperatūras prasības ēkā kopumā. Minēto grupiņu telpās ir siltās grīdas, kas ir izbūvētas PII būvniecības laikā. Piekrītu, siltuma regulācija atsevišķi katrai telpai nav pieejama ar apkures ierīcēm. Ir nepieciešami uzlabojumi.
QR kods Madona 17.03.2021 22:36
Sveiki, vai domē ir statistika par Madonas atlaižu kartēm, kuras tika ka "jaunums " ieviestas pirms […]3gadiem , cik ataližu kartes ( plastikāta formā ) ir iegādājušies iedzīvotāji?
Sanita Soma Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas tūrisma darba organizatore 23.03.2021 10:22
Labdien! Kopumā izlietotas aptuveni 140 kartes, no tām lielākā daļa izlietota reprezentācijas vajadzībām. No kopējā karšu apjoma pārdoti aptuveni 20%.
Zanda Liepiņa 17.03.2021 11:12
Sveiki, no 16.03. Valdība aicināja vecākus,kuri var nodrošināt bērnu pieskatīšanu mājās, nevest bērn[…]us uz dārziņu! Vai šie apzinīgie vecāki, kuri bērnus nevedīs uz dārziņu, šīs rekomendācijas dēļ, līdz 06.04, par šīm trim nedēļām saņems pārtikas paku bērnudārzniekam?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 19.03.2021 15:43
Labdien! Atbalsts, sedzot ēdināšanas izdevumus, tiks sniegts. Tuvākajā laikā tiks pieņemts lēmums par atbalsta apjomu un kārtību, kādā tas piešķirams. Kolīdz kārtība būs noteikta, bērnu vecākus par to informēs.
Līga Bērziņa 16.03.2021 21:37
Labvakar, man jautājums vai tiks veikti COVID-19 testi darbiniekiem PII Saulīte Madonā? Dzirdēts, ka[…] PII Priedītē un PII Kastanītī to jau dara? Kam jāseko līdzi šiem jautājumiem?
Zigfrīds Gora Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 17.03.2021 16:05
Labdien! Paldies par jautājumu. COVID-19 testu veikšanu mācību iestādēs, kur norit darbs klātienē nosaka grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināš[…]anu". Grozījumu 5.13.2.1.punktā minēts, ka "Mācību procesu īsteno, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības un mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus." Par MK rīkojumā ietverto prasību izpildi atbild mācību iestādes vadītājs.
Vija Greķe 15.03.2021 12:41
Labdien! Vai tiešām SIA Madonas siltums nevar veikt pārrēķinu par viņu radušās kļūdas uzskaitē par […]siltā ūdens uzsildīšanu? Ūdens nav tik daudz patērēts cik ir aprēķināts, neatbilst skaitītāja rādījumam.
Madonas Siltuma klientu daļa 16.03.2021 10:35
Labdien! Pārrēķins tiks veikts š.g. martā, jo tika apstādināts ūdens aprēķins februāra. Atvainojamies par radušos kļūdu.
Velta Lapiņa 03.03.2021 10:40
2021.gada 12.janvārī Madonas novada pašvaldībai nosūtīju lūgumu - informācijas pieprasījumu. Tajā p[…]ašā dienā saņēmu korektu apstiprinājumu, ka iesniegums saņemts. Sen pagājušas normatīvajos aktos noteiktās 30 dienas atbildes sniegšanai. Drīz būs jau pat divi mēneši, bet atbildi neesmu saņēmusi. Tātad, kāds nepilda savus tiešos darba pienākumus. Kāpēc tā?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 05.03.2021 15:04
Labdien! Atbildes sagatavošanas procesā tika iesaistīti vairāku Madonas novada pašvaldības nodaļu speciālisti, kas, ņemot vērā neklātienes darba apstākļus, ietekmēja atbildes sagatavošanas termiņu. Atbilde Jums[…] ir nosūtīta. Atvainojamies par neiekļaušanos laika termiņā un sagādātajām neērtībām.
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »