Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Tija Žvagina 21.07.2021 19:25
Labdien! Kādā laika periodā ir plānots atspoguļot/iekļaut bijušo Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novadu […]publiskos pasākumus šīs vietnes kalendārā? Paldies!
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 22.07.2021 10:48
Labdien! Līdzīgi, kā pirms Administratīvi teritoriālās reformas noteicošais ir kultūras darbinieku iniciatīva un aktivitāte laikus iesūtot informāciju par katrā no novada teritorijām notiekošajām aktivitātēm. T[…]iklīdz informāciju saņemam, ar to dalāmies pašvaldības komunikācijas kanālos un ievietojam novada pasākumu kalendārā.
Mareks Bacha 21.07.2021 02:57
Sveicināti! Kur un kā var nokārtot zemes grāmatu pēc iespējas lētāk un kāpēc pagasts iesaka to kārto[…]t caur bāriņtiesu? Vai zemes grāmatas kārtošanai ir kādas atlaides?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 21.07.2021 11:39
Labdien! Atbilstoši Zemesgrāmatu likumam zemesgrāmatu pārzināšana piekrīt rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļām. Katrs nekustamais īpašums jāieraksta zemesgrāmatā tajā zemesgrāmatu nodaļā, kuras darbības […]teritorijā tas atrodas. Dodoties uz zemesgrāmatu nodaļu, ir jābūt sastādītam nostiprinājuma lūgumam, kas līdz ar pircēja un pārdevēja parakstu ir jāapstiprina pie notāra. Vairāk informācijas par nepieciešamajiem dokumentiem pieejams vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā www.zemesgramata.lv. Par izmaksām sīkāk informēs notārs. Nostiprinājumu lūgumu zemesgrāmatai var sastādīt un parakstīt pie jebkura zvērināta notāra Latvijā vai arī bāriņtiesā. Bāriņtiesu likuma 61. panta pirmās daļas 8. punkts paredz: ja viena no līgumslēdzējām pusēm ir deklarēta attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, tad bāriņtiesa ir tiesīga veikt apliecinājumus. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 2. panta otrajai daļai novados, kuros nav teritoriālā iedalījuma vienību, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos pilda šā likuma 61. pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Novados, kuros ir teritoriālā iedalījuma vienības, bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra. Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. Par valsts nodevām, ko iekasē bāriņtiesa, vairāk var uzzināt likuma 79. pantā: https://likumi.lv/ta/id/139369-barintiesu-likums
Jānis Ozoliņš 14.07.2021 11:30
Kāpēc atkal novada vadība rīkojas katru reizi savādāk? Lai ieceltu pārvaldes vadītāju Dzelzav', Aron[…]ā, Lazdonā bija vajadzīgs konkurss, kas ir taisnīgi, bet Ērgļos, Lubānā ieliek ko grib? Konkurss vairs nav vajadzīgs. Vai tā nav lobēšana?
Agris Lungevičs Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 23.07.2021 11:58
Labdien! Paldies par jautājumu. Pirms Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) uz pagasta pārvaldes vadītāju amata vietām tika izsludināta pieteikšanās rīkots konkurss. Taču ATR, kas vienlaikus ir gan politis[…]ka, gan administratīva reforma uz novadu atstāj savu ietekmi. Šajā situācija arī lēmumi par apvienības pārvalžu vadītāju iecelšanu bija daļēji politiski. Gan Vilnis Špats, gan Tālis Salenieks ir pieredzējuši vadītāji un politiķi, kuriem novada iedzīvotāji vēlēšanās devuši mandātu pārstāvēt viņu intereses. Viņi to izvēlējās darīt vadot pārvaldes un domes deputāti šo vēlmi balsojumā atbalstīja. Ja domes lēmums nebūtu atbalstošs, tiktu rīkots konkurss, vai arī nominēti citi amata kandidāti. Atgādināšu, ka arī 2009. gadā, veidojoties novadiem, tika pieņemts lēmums par pārvalžu vadītājiem iecelt līdzšinējos pagasta padomju priekšsēdētājus. Tas bija nepieciešams, lai jau tā smagnējo reformu novads varētu īstenot vieglāk un raitāk. Arī šoreiz ir svarīgi, lai apvienotā novada teritorijā reformas gaitā strādā pašvaldības administratīvajā darbā pieredzējuši vadītāji. Visiem jauno pārvalžu vadītājiem ir noteikts pārbaudes laiks – 3 mēneši, kuru laikā, ja darba pienākumi netiek pienācīgi veikti, ir iespējams uzteikt darba līgumu. Jautājums par konkursu rīkošanu uz amatiem ir pamatots. Jaunievēlētajai domei būs nepieciešams izstrādāt vienotu nolikumu darbinieku atlasei, kurā tiktu noteikta kārtība, kādā tiek apstiprināti vai iecelti amatā administrācijas darbinieki. Līdz šim pieeja, kaut arī godīga un caurskatāma, ir bijusi atšķirīga. Pašvaldībā jābūt izstrādātai kārtībai, kādās situācijās noteikti rīkojams konkurss, un, kādās var meklēt amata pretendentus sistēmas iekšienē. Šis ir viens no jaunā domes sasaukuma uzdevumiem.
Māris Vilšķērsts 13.07.2021 16:00
Kad plānots veikt tīrīšanu dīķim Madonā pie Augu/Strauta ielas apļa? Viss ir aizaudzis, ūdenī jau ga[…]diem stāv no koka nolūzušais zars - izskatās briesmīgi.
Gita Lutce Madonas novada pašvaldības Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja 16.07.2021 14:52
Labdien! Strauta ielas dīķa apkārtnē tiek regulāri appļauta zāle. Patreiz nav plānota pašas ūdenstilpnes tīrīšana.
Svenārs Cenārs 13.07.2021 14:54
Labdien, Vai ir iespējams 17-gadīgajiem doties potēties pret Covid-19 tā saucamajā "Brīvajā Rindā" v[…]ai tā tomēr attiecas uz pieaugušajiem?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 14.07.2021 14:19
Labdien! Latvijā 12-17 gadus vecu jauniešu vakcinācija tiek veikta tikai ar Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty Plašāka informācija: https://covid19.gov.lv/vakcina. To "brīvās rindas" kārtībā iespējams veikt arī […]Madonas novada vakcinācijas kabinetos vai punktos. Ar datumiem jūlijā, kad iespējams veikt vakcināciju iespējams iepazīties: https://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=10632
Juris Zāle 11.07.2021 18:07
Cik izmaksāja tas brīnums pēdiņās Mētrienas centrā, tik bagāti dzīvojam...
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 14.07.2021 14:23
Labdien! Autoratlīdzība par vides objekta izveidi Mētrienā ir 9000 eiro. Vides objekts veidots no nerūsējošā tērauda, nodrošinot tā ilgmūžību. Mētrienas pagastā šis pagaidām ir vienīgais vides objekts, kas paga[…]stam piešķir mūsdienīgu akcentu un piesaista pagasta apmeklētāju, kā arī vietējo iedzīvotāju uzmanību. Jāpiebilst, ka vides objektus plānots uzstādīt arī citos novada pagastos, kā arī Madonas pilsētā.
Lubānas pilsēta 10.07.2021 16:58
Labdien.Kādēļ uz Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldes vadītāja vietu netika rīkots atklāts ko[…]nkurss? Tas atbilst labas pārvaldības principiem?Ja atbilde būs, ka bija nepieciešams ātri pieņemt lēmumu-tad varēja iecelt p.i. un rīkot konkursu. Ja atbilde būs, ka ieceltajam vadītājam ir vislielākā pieredze, tad-vai tad konkursā neizvēlas vislabāko?
Agris Lungevičs Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 23.07.2021 11:59
Labdien! Paldies par jautājumu. Pirms Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) uz pagasta pārvaldes vadītāju amata vietām tika izsludināta pieteikšanās rīkots konkurss. Taču ATR, kas vienlaikus ir gan politis[…]ka, gan administratīva reforma uz novadu atstāj savu ietekmi. Šajā situācija arī lēmumi par apvienības pārvalžu vadītāju iecelšanu bija daļēji politiski. Gan Vilnis Špats, gan Tālis Salenieks ir pieredzējuši vadītāji un politiķi, kuriem novada iedzīvotāji vēlēšanās devuši mandātu pārstāvēt viņu intereses. Viņi to izvēlējās darīt vadot pārvaldes un domes deputāti šo vēlmi balsojumā atbalstīja. Ja domes lēmums nebūtu atbalstošs, tiktu rīkots konkurss, vai arī nominēti citi amata kandidāti. Atgādināšu, ka arī 2009. gadā, veidojoties novadiem, tika pieņemts lēmums par pārvalžu vadītājiem iecelt līdzšinējos pagasta padomju priekšsēdētājus. Tas bija nepieciešams, lai jau tā smagnējo reformu novads varētu īstenot vieglāk un raitāk. Arī šoreiz ir svarīgi, lai apvienotā novada teritorijā reformas gaitā strādā pašvaldības administratīvajā darbā pieredzējuši vadītāji. Visiem jauno pārvalžu vadītājiem ir noteikts pārbaudes laiks – 3 mēneši, kuru laikā, ja darba pienākumi netiek pienācīgi veikti, ir iespējams uzteikt darba līgumu. Jautājums par konkursu rīkošanu uz amatiem ir pamatots. Jaunievēlētajai domei būs nepieciešams izstrādāt vienotu nolikumu darbinieku atlasei, kurā tiktu noteikta kārtība, kādā tiek apstiprināti vai iecelti amatā administrācijas darbinieki. Līdz šim pieeja, kaut arī godīga un caurskatāma, ir bijusi atšķirīga. Pašvaldībā jābūt izstrādātai kārtībai, kādās situācijās noteikti rīkojams konkurss, un, kādās var meklēt amata pretendentus sistēmas iekšienē. Šis ir viens no jaunā domes sasaukuma uzdevumiem.
Ivita Meistere 09.07.2021 16:16
Labdien! Kur Madonas novadā var saņemt valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus bērniem līdz 1[…]8 gadu vecumam ? Ir apzinātas ārstniecības iestādes, kas norādītas Nacionālās veselības dienesta mājas lapā, un tā diemžēl neatbilst reālajai situācijai - Madonā vispār nav pieejams zobārsts, bet novadā, ja nav akūts gadījums, tad jaunus, mazos pacientus, vispār nepieņem.
Ilze Fārnaste Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja p.i. 14.07.2021 14:46
Labdien! Šī ir aktuāla problēma, kurai pagaidām risinājumu nav izdevies rast. Parka ielā 6, Madonā ar pašvaldības atbalstu ir izveidots zobārstniecības kabinets, lai bērniem būtu iespēja saņemt gan zobārsta, ga[…]n zobu higiēnista pakalpojumu. Zobārste šobrīd atrodas ilgstošā atvaļinājumā un nav izdevies atrast zobārstu, kas piekristu to aizvietot. Ar Veselības dienesta atbalstu Madonā martā maijā un jūnijā ieradās mobilā zobārstniecības brigāde, lai sniegtu pakalpojumu Madonas novada bērniem. Zobārstniecības pakalpojumu šajos izbraukumos ir saņēmuši 228 bērni, pierakstu pie speciālistiem administrēja Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests. Mobilais zobārstniecības autobuss ieradīsies Madonā arī augustā. Informācija par konkrētiem pieņemšanas laikiem tiks ievietota pašvaldības mājas lapā un sociālo tīklu kontos. Atbildot uz jautājumu par valsts apmaksātiem zobārstniecības pakalpojumiem bērniem, esmu sniegusi informāciju Vēstnesī, kas saistīts ar sociālo dienestu, kas ir mūsu kompetences robežās, jo Parka 6 ir izveidots zobārstniecības kabinets, bet patreiz tur zobārste ir ilgstošā atvaļinājumā un vietā nav atrasta un pat neviens, kam ir piedāvāts, nav piekritis sniegt šo pakalpojumu. Pakalpojumu sniedz tikai zobu higiēnisti. Sociālajam dienestam nav informācijas par pārējiem pieejamiem zobārstiem Madonā, vai viņi sniedz valsts apmaksātu pakalpojumu bērniem. Cik esam praktiski saskārušies ar šo problēmu, tad saprotam, ka bez maksas Madonas novadā neviens speciālists nepieņem, esam piedāvājuši apmeklēt uz Gulbeni, Cesvaini.
Inga Ivanāne 08.07.2021 10:41
Kā saņemt covid-19 sertifikātu,ja cilvēkam nav i-banka un eparaksts?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 08.07.2021 11:14
Labdien! Iedzīvotājus, kuri nelieto internetu, bet vēlas saņemt savu digitālo sertifikātu, lūdzam sākumā noskaidrot, kurš Madonas novadā tuvumā esošais klientu apkalpošanas centrs (pašvaldības administrācijas ē[…]kā, pagastu pārvaldēs un bibliotēkās) nodrošina sertifikātu izsniegšanu. To var izdarīt, zvanot pa tālruni 8989, vai lūdzot kādam ģimenes loceklim, tuviniekam apskatīt informāciju apmeklējot saiti: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/sertifikata-sanemsana-ja-iedzivotajs-nelieto-internetu Pirms došanās uz centru, ar to ir jāsazinās, lai uzzinātu klientu apkalpošanas kārtību Covid-19 epidēmijas apstākļos. Ja tas būs nepieciešams, jāveic pieraksts uz konkrēto dienu un laiku. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, būs jāaizpilda un jāparaksta veidlapa. Centra darbinieks vizītes laikā sagatavos iedzīvotāja digitālo Covid-19 sertifikātu un izsniegs to papīra formātā.
Aira Bērziņa 06.07.2021 07:15
Jūnija vidū-iepriekšējā nedēļā pirms Jāņu dienu svētkiem tika aizvērts gājēju tiltiņš uz kapiem Egļu[…] ielas galā, bet līdz šim brīdim tiltiņa dēļi nav samainīti.Cilvēki, kuri daudzus gadus šeit ir gājuši ir neizpratnē ,vai šeit varēs tikt pāri arī turpmāk, vai ir jāmēro kāds cits garāks ceļš uz kapiem? Tad vajadzētu Lazdu un Egļu ielas krustojumā uzlikt kādu informāciju, lai cilvēki zina, ka šeit viņi nevarēs nokļūt kapos. Mums Egļu ielas iedzīvotājiem nav sevišķi patīkami uzklausīt mums nepamatotos pārmetumus. Rodiet risinājumu šajā jautājumā.
Gita Lutce Madonas novada pašvaldības Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja 16.07.2021 14:50
Labdien! Tiltiņa remontdarbi ir uzsākti. Tiltiņš tiks atjaunots, lai iedzīvotāji arī turpmāk varētu to izmantot.
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika