Jautā pašvaldībai

Meklēšana: Uzdot jautājumu
Juris Pogulis 03.02.2022 16:14
Labdien. Sakiet lūdzu, vai pagasta centrā, aiz zirga, kas velk kamanas, zirga mēsli zirga saimniekam[…] ir jāsavāc?
Gatis Kušķis Madonas novada pašvaldības kārtībnieks 08.02.2022 10:33
Labdien! Ceļu satiksmes likuma 82. pantā Ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana noteikts, ka: (2) Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostoš[…]anu, tostarp ceļu zemes nodalījuma joslas uzaršanu, kā arī ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Savukārt, 83. pants Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā nosaka, ka: 5) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 82. pantā minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts policija vai pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija.
Jolanta Kočāne 28.01.2022 18:07
Labvakar! Saņēmu savā pastkastē Madonas novada pašvaldības informatīvo izdevumu " Madonas Novada Vē[…]stnesis" 2022.gada janvāris nr.1 (106). Šajā izdevumā ir 4 tabulas, no kurām tikai vienā ir saprotama informācija, t.i. par maksas noteikšanu pašvaldības pansionātos un sociālās aprūpes centros. Kam domātas pārējās 3 tabulas ? Ja izdevums informē iedzīvotājus, tad man interesē , kāpēc no ceļu fonda pagasta pārvaldei ir tieši tik naudas no ceļu fonda un ne vairāk vai mazāk. Varbūt vajadzēja norādīt ceļu kopgarumu? Par naudas sadalījumu izglītības iestādēm ir vēl nesaprotamāk. Speciālistiem noteikti ir saprotams, kas ir nosacītie izglītojamie kopā, bet vienkāršam lasītājam nav saprotams. Kāpēc atšķiras mērķdotācijas skolās pārrēķinot uz vienu izglītojamo? Nešaubos, ka tur viss ir pareizi, bet nepublicējiet nesaprotamu informāciju vai skaidrojiet tā , lai saprastu arī tie , kas nav attiecīgās jomas speciālisti.
Ilze Riekstiņa vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste 02.02.2022 14:46
Labdien! Paldies par Jūsu vērību, vērtējumu un ieteikumiem. Kā ikvienā laikrakstā, arī šajā pašvaldības informatīvajā izdevumā nav iespējams pārpublicēt visu domes lēmumu saturu to lielā apjoma dēļ. Informāc[…]iju, kas izriet tieši no domes lēmumiem, cenšamies iedzīvotājiem sniegt pēc iespējas konspektīvākā, lasāmākā, saprotamākā un vienkāršākā veidā. Taču, jāatgādina, ka aiz publicētajiem lēmumiem izdevumā seko ieraksts, ka "Ar pilnu domes lēmumu saturu iespējams iepazīties mājaslapā". Tā ir iespēja katram padziļināti izpētīt lēmumu saturu, arī audio veidā. Tāpat - vēršoties Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1 pie attiecīgā speciālista, kas lēmumu gatavojis. Centīsimies turpmāk sniegt maksimāli precīzu un nepārprotamu informāciju.
Leo Liepa 21.01.2022 11:29
Labdien!Tākā dzīvojam mazpilsētā un ziņas ļoti ātri izplatās,man ir jautājums par Madonas Slimnīcas […]laboratorijas likteni.Kāpēc tā tiek atdota CL,jo tāpat kā citi madonieši,mēs nevaram atrast atklātu konkursu par laboratorijas pārdošanu/pārņemšanu.Varbūt varat norādīt saiti par konkusu?Kāpēc netika izskatīti citi varianti?Mūsu mazpilsētai vajag savu laboratoriju.Lūdzu situācijas skaidrojumu un vēlreiz lūdzu mūsu pašvaldību,lai norādiet saiti uz konkursu uz laboratorijas pārņemšanu?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 25.01.2022 09:24
Labdien! Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" paskaidro, ka, ņemot vērā Klīniski diagnostiskās laboratorijas darbības ikgadējos finansiālos zaudējumus, nolūkā nodrošināt Madonas novada pašvaldības […]SIA “Madonas slimnīca” rentablu darbību, bet nepasliktinot pacientu un iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību, kā arī slimnīcai nepieciešamo laboratorijas izmeklējumu apjomu un nepārtrauktību diennakts režīmā, tika pieņemts pamatots lēmums Klīniski diagnostiskās laboratorijas izmeklējumu pakalpojumus nodot ārpakalpojumam. Šobrīd tiek gatavota iepirkuma procedūrai nepieciešamā dokumentācija, lai tuvākajā laikā izsludinātu iepirkumu, atbilstoši "Publisko iepirkumu likuma" prasībām. Paziņojums par plānoto līgumu tiks publicēts "Iepirkumu uzraudzības biroja" tīmekļvietnē https://www.iub.gov.lv.
Gunārs Latkovskis 15.01.2022 18:53
Pēc ūdenssistēmas atjaunošanas tējkannā kaļķainās nogulsnes radās pēc 2-3 nedēļām, tagad tējkanna ir[…] kaļķaina jau trešajā dienā. Kāpēc? Un ja tā - vai bija jāiegulda milzu līdzekļi atjaunošanas projektos,ja viss ir pa vecam?
Guntis Šahno AS "Madonas ūdens" tehniskais direktors 24.01.2022 14:57
Labdien! Informācija par ūdens cietību pieejama SIA “Madonas ūdens” mājas lapā: https://www.madonasudens.lv/lv/informacija/dzeramā-ūdens-kvalitāte Visai sistēmai mīkstināt ūdeni ir ļoti dārgi un to neparedz […]likumdošana. Ja tādu sistēmu uzstādītu, tarifu nāktos palielināt vairākas reizes. Ir iespējams uzstādīt individuālās mīkstināšanas iekārtas. Plaši izmantots efektīvs līdzeklis kaļķa nogulšņu noņemšanai tējkannā ir arī citronskābe.
pēteris mētriena 22.12.2021 10:40
Labdien! Jautājums Mētrienas pagasta vadībai: kas ir atbildīgs(vai darbu vadītājs, ???) par bezdarbn[…]iekiem(vai ,,simtniekiem'') ,kas veic kaut kādus darbus pagasta teritorijā???? Ja tāda nav, tad vajadzētu tomēr kādu norīkot viņudarbu organizēt, jo viņu ,,strādāšana'' ir smieklīga, bet uzvedība iziet ārpus jebjkādai saprašanai- alkohola lietošana jau no paša rīta, bez kādas kautrēšanās tur pat pie skolas, pie veikala, strādājot Neviens neaizrāda, nekontrolē, nesoda Visatļautība!!!!! ja jau valsts viņiem maksā kaut kādu naudu, tad vajag arī prasīt atbildību un pienākumu, kā arī vainīgos (dzerājus darba vietā) sodīt!!!!
Ilona Zalāne Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāja 24.12.2021 10:48
Labrīt! Izvērtējot rakstīto informāciju varu paskaidrot, ka uz doto brīdi Mētrienas pagastā tiek nodarbinātas no nodarbinātības dienesta sievietes un nav bijis konstatēts, ka viņas lietotu alkoholu, kā rezultā[…]tā nebūtu paveikts uzticētais darbs. Ik rīta situācija pie Mētrienas veikala, jau pirms astoņiem kur sapulcējas vīriešu kārtas pārstāvji, nenozīmē, ka viņi visi ir nodarbināti no nodarbinātības dienesta. Ja būtu konkrēta situācija un minēts laiks, tad varētu sīkāk komentēt. Personas uz darbiem norīko, uzrauga un kontrolē īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītājs. Pārrunājot iesūtīto informāciju, arī viņam ir grūti kaut ko komentēt, jo nav minēta konkrēta situācija un minēts laiks.
Jānis Stirna 21.12.2021 21:28
Labdien! Kad Madonā varēs normāli iebraukt no Kusas vai Cēsīm, t.i. no loka pa Raiņa ielu? Mašīnas […]iepretīm daudzstāvu mājām aizņēmušas lielāko daļu brauktuves, pat tikai izlaist pasažierus no auto jau kļūst problemātiski.
Edgars Gailums Madonas novada pašvaldības ceļu inženieris 13.01.2022 14:53
Labdien! Raiņa ielai virzienā uz pilsētas centru iepretim daudzdzīvokļu mājām Raiņa ielā 23 un 39 ir aizliegts apstāties ielas kreisajā pusē, bet, ņemot vērā auto stāvlaukumu trūkumu, ielas labajā pusē atļauts[…] apstāties un stāvēt darba dienās no plkst.16:00 līdz plkst.9:00. un brīvdienās visas dienas garumā. Šajā posmā Raiņa ielas platums ir 10 metri. Paralēli brauktuvei Ielas malā novietota automašīna aizņem 2 metrus no ielas platuma, līdz ar to atlikušās ielas platums ir 8 metri. Lai vienlaicīgi varētu samainīties divas automašīnas nepieciešams 5,5 metrus plata brauktuve, kas nozīmē, ka šajā Raiņa ielas posmā ielas platums ir pietiekošs divvirzienu ceļu satiksmei un ielas malā novietotās automašīnas netraucē pārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem.
Jānis Kļaviņš 16.12.2021 18:14
Jautājums izglītības nodaļai. Kāpēc viena novada ietvaros dažādās PII iestādēs 5-6 g. grupās valst[…]s mērķdotācijas vienreizējās piemaksas ir tik atšķirīgas? (Cesvainē - 600 EURO bruto, Madonā - citur 105 EUR, citur 150 EUR bruto).
Solvita Seržāne Izglītības nodaļas vadītāja 04.01.2022 14:16
Pirmsskolas izglītības iestādes finansējumu pedagogu darba samaksai saņem gan no valsts (no 5 gadu vecuma bērnu apmācībai), gan no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Šo situāciju ietekmē arī apstāklis, ka konkrēti[…] pedagogi atbilstoši finansējuma apmēram un slodzēm tiek tarificēti no valsts finansējuma, pārējiem no pašvaldības. No minētās situācijas izriet, ka valsts saņemtās mērķdotācijas sadaļā bija ietaupījums (izveidojies pedagogu darba nespējas gadījumā), un uzkrātos līdzekļus vadītājs ar rīkojumu ir izmaksājis konkrētajiem pedagogiem. Noslēdzoties budžeta gadam, izglītības iestādes piemaksām varēja novirzīt ietaupītos (visbiežāk darba nespējas gadījumos uzkrātie līdzekļi) algu fonda līdzekļus, tādēļ iestādēs varēja izveidoties atšķirīga situācija.
Ina Harane 14.12.2021 19:42
Cik ilgā laikā Madonas novada pašvaldība sniedz atbildes uz iedzīvotaju uzdotajiem jautājumiem? Un […]vai e-pasta vēstulei ar konkrētu jautājumu par atbildi jāuzskatīta teksts- Paldies par jautājumu. Izskatīsim.
Ilze Riekstiņa vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste 15.12.2021 16:15
Labdien! Lai sniegtu atbildi, nepieciešams precizēt konkrēto situāciju - kad, pie kā un par kādu jautājumu esat interesējusies.
Daila Alksne 13.12.2021 20:57
Labdien!Kad tiks iztīrīti Kalsnavas pagasta ceļi Jāņukalna. Patreiz ceļi līdz šodienai nav izbraucam[…]i.ta pakļaujot arī skolēnu autobusa pārvietošanās drošību.
Māris Stiprais Kalsnavas pagasta Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs 15.12.2021 15:30
Labdien! Šogad mums ir skaista ziema ar saviem untumiem. Uzsniga daudz sniega vienlaicīgi, kas tika tīrīts decembrī vairākas reizes - 1. un 4. datumos. Iestājoties siltam laikam sniegs sāka kust un izveidojās […]sniega ūdens maisījumu uz ceļa braucamās daļās. Apsekojot ceļus un sazinoties ar ceļu speciālistiem Madonā (11.12.2021.), tika ņemti vērā norādījumi netīrīt zemes ceļus, jo uz doto brīdi zemes segums nebija vēl sasalis un, tīrot nost ceļu, var tikt sabojāta ceļa virsējā kārta. Asfalta seguma ceļi tika nostumti jau nākamās dienas laikā. Sazinoties ar skolēnu autobusu šoferi par izbraukšanas iespējām, tika noskaidrots, ka ceļi ir apmierinošā stāvoklī. Nākamā tīrīšana ir ieplānota jau 15.12.12, kur tiks noskrāpēti ceļi ar speciālo tehniku, kuru posmi sastāda 23km - Rikšēni – Kalnāres; Lāči - Jāņukalns; Apšuriņķis – Rūķīši; Rūķīši – Zaļumnieki; Dobuļi - Ceļmalas; Ceļmalas - Spridzēni. Atlikušie pagasta ceļi, kas sastāda, apmēram, 90km tiks tīrīti 16.12.2021. līdz viensētām. Vēlreiz atvainojamies par neērtībām, ko mums nesusi ziema.
Juris Osvalds 09.12.2021 19:37
Sveiki. Es 1Grupas invalīds. Maznodrošināta persona. Cik liels ir mājokļa pabalsts, ja man nav kur d[…]zīvot un izlemju īrēt dzīvokli. Paldies
Ilze Fārneste Madonas novada Sociālā dienesta vadītāja 14.12.2021 17:42
Labdien! No 2021. gada 1. jūlija valstī ir mainījusies mājokļa pabalsta aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība. Mājokļa pabalsts netiek piešķirts konkrētai mērkgrupai, to aprēķina, izvērtējot katras mājsaimniecī[…]bas ienākumus un ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus. Pabalsta aprēķina formula noteikta Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu". Par pabalsta aprēķinu mājoklim, lūdzu, interesēties pie savas dzīvesvietas sociālā darbinieka.
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums