Pakalpojuma nosaukums

Izziņa par jaunbūvēm

Pakalpojuma apraksts

Likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 25.pantā noteiks, ka jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz būvinspekcijas (būvvaldes) izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.

Būvvaldes pēc dokumentu pārbaudes apseko jaunbūvi dabā un salīdzina vai tā atbilst projekta dokumentācijai, ja tiek konstatēts, ka jaunbūve atbilst projektam, Būvvalde sagatavo un izsniedz izziņu par jaunbūvi. 

Atbildīgā iestāde

Madonas novada būvvalde

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē būvvaldē; pasts (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801); elektroniski – www.bis.gov.lv

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē būvvaldē, pa pastu, elektroniski – www.bis.gov.lv

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, kuram jāpievieno:
• zemesgrāmatu apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
• zemes robežu plāna kopija;
• inventarizācijas lietas kopija;
• būvprojekts;
• būvatļauja.

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 darba dienu laikā (Izziņu par jaunbūvi sagatavo un izsniedz atbilstoši Iesnieguma likuma 5.panta trešā daļā noteiktajām prasībām - viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Atbildi uz  informācijas pieprasījumu sniedz Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.)

Veidlapa

Iesniegums par jaunbūvēm

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums