Dzimtsaraksti

Pakalpojuma nosaukums

Dzimšanas fakta un/vai paternitātes reģistrēšana

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.

Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Ja bērna vecāki vēlas, dzimtsarakstu nodaļā iespējama svinīga bērna dzimšanas fakta reģistrācija.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Bērna vecāki vai bērna vecāku pilnvarota persona.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

· Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223;

· Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442;

· MK 03.09.2013. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879;

· Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 17 “Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā” https://likumi.lv/ta/id/328609-materialas-palidzibas-pabalsti-madonas-novada;

· MND 29.12.2009. lēmums Nr.17.17 " Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" 

?ct=makpaknol.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Dzimšanas fakta reģistrēšanai:

1)   ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna dzimšanas faktu;

2)   personu apliecinošs dokuments;

3)   vecāku laulības apliecība.

Paternitātes atzīšanai: 

1)    paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa);

2)    bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums;

3)    spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts;

4)    personu apliecinošs dokuments;

5)    ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts - bērna dzimšanas apliecība;

6)    bērna piekrišana, ja sasniedzis 12 gadu vecumu.

Bērna piedzimšanas pabalsts

 

Reizē ar dzimšanas fakta reģistrāciju Dzimtsarakstu nodaļā var aizpildīt iesniegumu Madonas novada  pašvaldības  vienreizēja bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai box/files/Veidlapas/veidlapa_jaundzimusa_pabalstam.docx.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātienē dzimtsarakstu nodaļā.

 

Paternitātes atzīšanas iesniegumu var iesniegt nosūtot uz e-pastu dzimtsaraksti@madona.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātienē dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

1 diena

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien            8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien       8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

 

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums