MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2022. gada 30. novembrī
Ievietots: 02/12/2022 plkst. 11:31
Labots: 19/12/2022 plkst. 10:32
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1771Par līguma “Nr. MNP2.9.18.2-21 par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā” pagarināšanu ar biedrību “Melnais piens” Reinis Silups
2772Par finansējuma piešķiršanu projektam “Dzelzavas pamatskolas telpu kosmētiskie remontdarbi”Sandis Kalniņš
3773Par Madonas novada pašvaldībai piederošas kustamās mantas Mercedes Benz O 303 atsavināšanuVilnis Špats
4774Par Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājas atbrīvošanu no amataElita Ūdre
5775Par Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Elita Ūdre
6776Par finansējuma piešķiršanu Projektu ieviešanas nodaļai tehnisko dokumentāciju izstrādeiInese Solozemniece
7777Par projekta 4.2.2.0/20/I/016 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā” būvdarbu un būvuzraudzības līguma termiņa pagarināšanu un kopējo izmaksu apstiprināšanu objektam “Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Indra Kārkliņa
8778Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 42 “Par līdzfinansējumu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Valda Kļaviņa
9779Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2022. gada 29. septembra lēmumā Nr. 653 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”Valda Kļaviņa
10780Par izmaiņām pirmsskolu grupu darba laikā izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmasValda Kļaviņa
11781Par noteikumu “Pašvaldības tiltu, pārvadu pārvaldības kārtība Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
12782Par zemes vienību Ošupes pagastā ieskaitīšanu rezerves zemes fondāAigars Šķēls
13783Par nekustamā īpašuma “Mežsētas”, Liezēres pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
14784Par nekustamā īpašuma “Upenieki”, Vestienas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
15785Par nekustamā īpašuma “Eži”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
16786Par nekustamā īpašuma Aronas iela 2-18, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai Aigars Šķēls
17787Par nekustamā īpašuma Gaiziņa iela 4A-16, Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
18788Par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu iela 12, Madona, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
19789Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 2, Madona, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
20790Par nekustamā īpašuma Augu iela 16-2, Madona, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
21791Par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu Kalsnavas pagastā un nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
22792Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7070 014 0136 Ļaudonas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
23793Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7013 002 0062 Lubānā, Madonas novadāAigars Šķēls
24794Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7076 006 0096, Mētrienas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
25795Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 43 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
26796Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 44 “Par nekustamo īpašumu un tiem piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšanu un kopšanu Madonas novada pašvaldības teritorijā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
27797Par Vidi degradējošo būvju komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
28798Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Aiztocītes”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Signe Putniņa
29799Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Purvmalas”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Signe Putniņa
30800Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Dzintari”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Signe Putniņa
31801Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ezernieki” un “Galdnieki”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Signe Putniņa
32802Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Smecere” un “Smecernieki”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Signe Putniņa
33803Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Avotu iela 7A”, Madonā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Signe Putniņa
34804Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 45 “Madonas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu organizēšanas kārtība” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Andris Sakne
35805Par Madonas novada pašvaldības 2022.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Dina Bojaruņeca, Liene Ankrava
36806Par SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla samazināšanuAigars Šķēls
37807Par Madonas novada pašvaldības iestāžu, apvienību pārvalžu, pagastu pārvalžu un to pakļautībā esošo iestāžu amatu vienību sarakstu apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5
Agris Lungevičs
38808Par ceļu uzturēšanu ziemas periodāAgris Lungevičs
39809Par ERAF projekta Nr.9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadāInese Solozemniece
40810Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Madonas novada pagastu un apvienību pārvaldēm Ziemassvētku pasākumu organizēšanaiAigars Šķēls
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums