MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2022. gada 28. aprīlī
Ievietots: 28/04/2022 plkst. 11:47
Labots: 28/04/2022 plkst. 11:48
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1237Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja “Meņģeļi” gida pakalpojumam, kāzu ekskursiju vadīšanai un “Meņģeļu” dūmu pirts izmantošanaiElita Ūdre
2238Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ieviņkalns”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Dace Haide Dzelzkalēja
3239Par zēnu vokālistu konkursa “Aiviekstes lakstīgalas – 2022” dalības maksas apstiprināšanuAigars Šķēls
4240Par ceļa servitūta līguma slēgšanu piekļuves nodrošināšanai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70820010045, kas atrodas Ošupes pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls
5241Par zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 70540080811, nekustamajā īpašumā Stacijas ielā 6, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
6242Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu savstarpējo robežu pārkārtošanai starp zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70010011011 un 70010011356
Pielikums
Aigars Šķēls
7243Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13 “Par reklāmu, reklāmas objektu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības nodevu par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
8244Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14 “Madonas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
9245Par Madonas novada Tūrisma centru nolikumiem
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4
Aigars Šķēls
10246Par starpgabala ar kadastra apzīmējumu 7090 002 0148, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
11247Par nekustamā īpašuma “Atmodas”, Liepkalne, Sausnējas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
12248Par nekustamā īpašuma “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr.298”, Aronas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
13249Par nekustamā īpašuma “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr.147A”, Aronas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
14250Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 24, Madona, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas Republikas ZemessardzeiAigars Šķēls
15251Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Vienā solī”
Pielikums
Aigars Šķēls
16252Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kārļa iela 10A, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Aigars Šķēls
17253Par pontonu tiltuAigars Šķēls
18254Par Madonas novada pašvaldības projekta “Rūpniecības ielas (posmā no Augu ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei) atjaunošanai Madonā” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanuIveta Raimo
19255Par finansējuma piešķiršanu Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” tiesnešu un loģistikas centra ēkas fasādes atjaunošanaiIndra Kārkliņa
20256Par Madonas novada pašvaldības 15.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūrā” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Aigars Šķēls
21257Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumā Nr. 168 “Par Pašvaldības iepirkumu komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu”Evita Zāle
22258Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 476 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu Madonas pilsētā amata vienību sarakstu apstiprināšanu” Evita Zāle
23259Par Madonas novada pašvaldības budžeta noteikumu “Par Madonas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību” apstiprināšanu
Pielikums
Liene Ankrava
24260Par Madonas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma grozījumu apstiprināšanuEvita Zāle
25261Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Veidenbauma iela 8, Madona, Madonas novadsVita Robalte
26262Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vestienas iela 16, Madona, Madonas novadsVita Robalte
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums