MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2021. gada 30. decembrī
Ievietots: 30/12/2021 plkst. 17:24
Labots: 30/12/2021 plkst. 17:26
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1517Par Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 16 “Pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
2518Par pārvaldes uzdevuma – sociālās aprūpes, sociālā atbalsta un rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem – deleģēšanu nodibinājumam “Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centrs”
Pielikums
Andris Sakne
3519Par Madonas novada pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas kārtības pieņemšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
4520Par Madonas novada pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanu no mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem un ielām
Pielikums
Aigars Šķēls
5521Par Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto naudas līdzekļu sadalījumu Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm, apvienību pārvaldēm un Madonas pilsētai 2022. gadā
Pielikums
Aigars Šķēls
6522Par ceļu uzturēšanu ziemas periodāAigars Šķēls
7523Par saistošo noteikumu Nr. 8 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā” atkārtotu precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Aigars Šķēls
8524Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalna Oši”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
9525Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, sadalīšanu un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
10526Par pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma “Masīvs 5141, zemes gabals Nr.136”, Aronas pagasts, Madonas novads,nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
11527Par nekustamā īpašuma “Vecais pagasta nams”601, Jāņukalns, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
12528Par nekustamā īpašuma “Kalēji” , Aronas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
13529Par Rezerves zemes fondā ieskaitītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 70070030058 un 70270100084Aigars Šķēls, Ramona Vucāne
14530Par savstarpējo robežu pārkārtošanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70070030058 un 70070030042 Cesvainē, Cesvaines pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls, Ramona Vucāne
15531Par savstarpējo robežu pārkārtošanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70270100073 un 70270100084 Cesvaines pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls, Ramona Vucāne
16532Par zemes vienību, ar kadastra apzīmējumiem 70420100223, 70420100521, 70420100526 un 70420100527, apvienošanu Aronas pagastāAigars Šķēls
17533Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 224 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu”
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls, Ramona Vucāne
18534Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
19535Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 22 “Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības teritorijā” pieņemšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
20536Par nekustamā īpašuma “Katlu māja” zemes vienības Kārļa ielā 12 ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0222, Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu
Pielikums
Aigars Šķēls, Ramona Vucāne
21537Par Madonas pensionāru biedrības atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksasAigars Noviks
22538Par projekta “Auto un moto apmācības laukuma, stāvlaukuma un pievedceļu pārbūve sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā” iesniegšanu Inese Solozemniece
23539Par atļauju Arvīdam Greidiņam savienot amatusUģis Fjodorovs
24540Par atļauju Reinim Silupam savienot amatusUģis Fjodorovs
25541Par atļauju Veltai Vilšķērstei savienot amatusUģis Fjodorovs
26542Par atļauju Sandim Kalniņam savienot amatusUģis Fjodorovs
27543Par atļauju Elitai Ūdrei savienot amatusUģis Fjodorovs
28544Par atļauju Tālim Saleniekam savienot amatusUģis Fjodorovs
29545Par atļauju Ilonai Zalānei savienot amatusUģis Fjodorovs
30546Par atļauju Vilnim Špatam savienot amatusUģis Fjodorovs
31547Par Madonas novada pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Dina Bojaruņeca
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums