MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2021. gada 16. novembrī
Ievietots: 24/11/2021 plkst. 11:19
Labots: 24/11/2021 plkst. 11:24
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1393Par atļauju Helmutam Pujatam savienot amatusAgris Lungevičs
2394Par dzīvokļa īpašumu Nr. 2, “Dālijas”, Cesvaines pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
3395Par nekustamā īpašuma “Bites”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
4396Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalnrozes, Liezēres pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
5397Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunlubeja, Liezēres pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
6398Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zivtiņas”, Barkavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
7399Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas klēts”, Praulienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
8400Par nekustamā īpašuma “Aplociņi”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
9401Par nekustamā īpašuma “Aka”, Mētrienas pagasts, Madonas novadā, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
10402Par nekustamā īpašuma Lazdonas iela 47, Madonā, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
11403Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 16A, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
12404Par finansējuma piešķiršanu bīstamo koku zāģēšanai Mētrienas un Pārupes kaposAgris Lungevičs
13405Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr. 27 “Madonas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā esošās zemes iznomāšanas un nomas līgumu administrēšanas kārtība” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Agris Lungevičs
14406Par dzīvokļa īpašumu Nr.18, Ozolu iela 8, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
15407Par nekustamā īpašuma Meža iela 4, Ošupē, Ošupes pagastā, Madonas novadā, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
16408Par nekustamā īpašuma “Lauciņš”, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
17409Par nekustamā īpašuma “Meža Taurupes”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
18410Par nekustamā īpašuma “Mežīvāni”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
19411Par nekustamā īpašuma Zaļnieki, Cesvainē, Madonas novadā, atsavināšanu rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
20412Par nekustamā īpašuma Ielejas, Cesvainē, Madonas novadā, atsavināšanu rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
21413Par Madonas pilsētas pārziņā esošo transportlīdzekļa KIA Sportage, reģ.Nr. GA9500 un Volvo V50, reģ.Nr. FM9841, atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenuAgris Lungevičs
22414Par nekustamā īpašuma Augu iela 19, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
23415Par nekustamā īpašuma Daugavas iela 3, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
24416Par finansējuma piešķiršanu Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas āra apgaismojuma ierīkošanai
Pielikums
Agris Lungevičs
25417Par finansējuma piešķiršanu Lubānas Romas katoļu draudzes baznīcas āra apgaismojuma ierīkošanai
Pielikums
Agris Lungevičs
26418Par Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna Madonas novadā 2022 .
Pielikums
Agris Lungevičs
27419Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Saules ielā 63, Madonā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
28420Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Poruka ielā 3, Madonā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
29421Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Īvāni”, Cesvaines pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
30422Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Rožu Lejas”, Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
31423Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Vāverītes” un “Ezerkrasts”, Indrānu pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
32424Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Vēverājs”, Indrānu pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
33425Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Paukulnieki-Zīlītes”, Ošupes pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
34426Par ZIP apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Aiviekste”, Aiviekstē
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
35427Par projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā” būvniecības un būvuzraudzības izmaksām objektam “Sauleskalna industriālās zonas izbūve Bērzaunes pagastā, Madonas novadā” Agris Lungevičs
36428Par ERAF projekta Nr.9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadāAgris Lungevičs
37429Par finansējumu telpu Meža ielā 23, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, aprīkojuma iegādei
Pielikums
Agris Lungevičs
38430Par saistošo noteikumu Nr. 15 “Pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid–19 izplatību” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
39431Par papildus finansējuma piešķiršanu piemaksām Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem Covid-19 infekcijas testēšanas procesa nodrošināšanai skolās
Pielikums
Agris Lungevičs
40432Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu īstenošanu Meža ielā 5, Mārcienā ERAF projekta Pakalpojumu infrastruktūrasAgris Lungevičs
41433Par Madonas novada pašvaldības finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums