MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2021. gada 17. augustā
Ievietots: 20/08/2021 plkst. 09:16
Labots: 20/08/2021 plkst. 09:33
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
193Par finansiālu atbalstu Madonas novada bibliotēkas izstrādātajam pieteikumam Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projektā “Iedvesmas bibliotēka” no 2022.gada budžeta tā atbalsta gadījumā Agris Lungevičs
294Par finansiālu atbalstu Cesvaines kultūras veicināšanas biedrībaiAgris Lungevičs
395Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Cesvaines siltums” projekta “Siltumtrases izbūve Cesvainē no Madonas ielas līdz Dārzu ielai 1” realizācijaiAgris Lungevičs
496Par elektrības pieslēgumu pašvaldības īpašumam “Gustavskola”, Praulienas pagasts, Madonas novadsAgris Lungevičs
597Par Madonas novada Sarkaņu pagasta pārvaldes pārziņā esoša transportlīdzekļa VW Caravelle, reģistrācijas Nr.FR9634, atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu Agris Lungevičs
698Par Madonas novada pašvaldības transportlīdzekļa GAZ 66, reģistrācijas Nr.AR1823, atsavināšanu izsolē
Pielikums
Agris Lungevičs
799Par pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa – MERCEDES BENZ SPRINTER 308, reģistrācijas Nr.GH7861, nodošanu utilizācijaiAgris Lungevičs
8100Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
9101Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novada Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta teritorijāAgris Lungevičs
10102Par Madonas novada vēlēšanu komisijas izveidošanuAgris Lungevičs
11103Par jaunizveidojamās Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Sociālais dienests” vadītāja amata vienībuAgris Lungevičs
12104Par ikmēneša pabalsta piešķiršanuAgris Lungevičs
13105Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.70860050172Agris Lungevičs
14106Par Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” nomas maksas samazināšanu sacensību “Velobiatlons visiem” organizēšanaiAgris Lungevičs
15107Par Madonas Biznesa inkubatora atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama filiāles kinoteātris “Vidzeme” telpu nomas maksasAgris Lungevičs
16108Par SIA “Izklaides producentu grupas 7” atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama nomas maksasAgris Lungevičs
17109Par finansējuma piešķiršanu dokumentālās filmas “Es esmu runājusi”arhīvu materiālu atlasei, digitalizācijai un montāžas darbu veikšanaiAgris Lungevičs
18110Par pašvaldības nekustamā īpašuma Saules iela 13A-601, Madona, Madonas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
19111Par nekustamā īpašuma “Lejas Dzintari 2”, Praulienas pagastā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7086 009 0152, daļas iegādi
Pielikums
Agris Lungevičs
20112Par nekustamā īpašuma Saules ielā 4C, Madonā maiņu pret nekustamo īpašumu Poruka ielā 3, Madonā
Pielikums
Agris Lungevičs
21113Par jauna nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7086 016 0161 un 7086 015 0030, kas atrodas Praulienas pagastā, Madonas novaAgris Lungevičs
22114Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kalnozoli”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
23115Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ezernieki”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
24116Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Rautēni”, Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
25117Par projekta Nr. 8.1.2.0 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām un termiņiem objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūveAgris Lungevičs
26118Par finansējuma piešķiršanu grāmatu apvākošanas plēves iegādeiAgris Lungevičs
27119Par sadarbības līguma slēgšanu un telpu piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrības “Latvijas sarkanais krusts” Madonas komitejai
Pielikums
Agris Lungevičs
28120Par komisijas apstiprināšanu interešu izglītības programmu izvērtēšanai un valsts mērķdotācijas sadaleiAgris Lungevičs
29121Par Lanas Kunces iecelšanu par Lazdonas pamatskolas direktora amata pienākumu izpildītājuAgris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums