MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2021. gada 29. aprīlī
Ievietots: 05/05/2021 plkst. 12:39
Labots: 05/05/2021 plkst. 12:43
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1164Par starpgabalu ar kadastra numuriem 7062 003 0111 un 7062 005 0172, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasiArtis Mūrmanis
2165Par nekustamā īpašuma Kalna Baloži, Aronas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliReinis Silups
3166Par nekustamā īpašuma Aplociņi, Mētrienas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiIlona Zalāne
4167Par jauna īpašuma izveidošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatāSandis Kalniņš
5168Par nekustamā īpašuma Saules iela 13A-601, Madona, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiGuntis Ķeveris
6169Par grozījumiem 2014.gada 12.novembra domes lēmumā Nr.673 “Par pilsētas zemes piederību, piekritību”Guntis Ķeveris
7170Par 2020.gada 27.augusta Madonas novada pašvaldības domes lēmuma Nr.340 “Par zemes vienības Raiņa ielā, Madonā, ar kadastra Nr.70010011390 nodošanu atsavināšanai” atcelšanu un izteikšanu jaunā redakcijāGuntis Ķeveris
8171Par sienas zīmes - nivelēšanas tīkla punkts ierīkošanu Lauteres Kultūras namā Ramona Vucāne
9172Par grozījumiem 30.12.2020. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.564 “Par Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības centrālās administrācijas amata vienību saraksta apstiprināšanu” Ramona Vucāne
10173Par zemes vienību apvienošanu Meža ielā 11 un Meža ielā 9, Madonā, Madonas novadāDace Haide Dzelzkalēja
11174Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajā īpašumā “Rītiņi” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, kadastra numurs 7090 002 0054
Pielikums
Dace Haide Dzelzkalēja
12175Par grozījumiem 2021. gada 19. janvāra lēmumā Nr. 20 (protokols Nr.2, 19.p.) “Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Rītiņi” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, kadastra numurs 7090 002 0054” Dace Haide Dzelzkalēja
13176Par Madonas novada pašvaldības 2020.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanuBiruta Vindele
14177Par ERAF projekta Nr.4.2.2.0/ 20/I/016 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā” īstenošanu un vienošanās slēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Indra Kārkliņa
15178Par nekustamā īpašuma Zemzari, kadastra numurs 7070 003 0091, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliArtūrs Portnovs
16179Par grozījumiem 30.12.2020. domes lēmumā Nr.564 “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu” pielikumā Nr.7 Artūrs Portnovs
17180Par finansējuma piešķiršanu SIA “Madonas ūdens” pamatkapitāla palielināšanaiGuntars Dambenieks
18181Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības projekta “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve” īstenošanaiIlze Vogina
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums