MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2020. gada 30. jūlijā
Ievietots: 04/08/2020 plkst. 08:41
Labots: 04/08/2020 plkst. 08:52
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1280Par nekustamā īpašuma zemes gabala Pavasaris 246, Aronas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 70420100811 nodošanu atsavināšanaiReinis Silups
2281Par zemes vienības Madonas novada Barkavas pagastā ar kadastra Nr. 70440080174 nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
3282Par ieceri veidot Barkavas pansionāta filiāli Ošupes pamatskolā, Ošupes pagastāAigars Šķēls
4283Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes investīciju plānāAigars Šķēls
5284Par īpašuma sadalīšanu un lietošanas mērķa noteikšanu Dzelzavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Sandis Kalniņš
6285Par zemes vienību izslēgšanu no Madonas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitesValdis Gotlaufs
7286Par T.Misiņas atbrīvošanu no Praulienas pamatskolas direktores amataValdis Gotlaufs
8287Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ziediņi”, Ošupes pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
9288Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Upmaļi”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
10289Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kāpas”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
11290Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Jaunzemi 1”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
12291Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Jaunmuižnieki”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
13292Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Līdums”, Mētrienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
14293Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lejas Silvas”, Vestienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
15294Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu nekustamajā īpašumā “Kalna Zelmeņi”, Liezēres pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
16295Par Madonas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Dina Bojaruņeca
17296Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa parāda samaksuĀris Vilšķērsts
18297Par dzīvokļa īpašuma ar adresi Veidenbauma iela 1A-14, Madona nodošanu atsavināšanaiGuntis Ķeveris
19298Par dzīvokļa īpašuma ar adresi Valdemāra bulvāris 14-32, Madona nodošanu atsavināšanaiGuntis Ķeveris
20299Par atlaides piešķiršanu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēsZigfrīds Gora
21300Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2019. lēmumā Nr.616 „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” pielikumā Nr.32Zigfrīds Gora
22301Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājamZigfrīds Gora
23302Par darbības programmas Izaugsme un nodarbinātībaInese Solozemniece
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums