MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

Sēdes audio ieraksts2020. gada 21. jūlijā
Ievietots: 27/07/2020 plkst. 09:12
Labots: 29/07/2020 plkst. 09:18
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1253Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Dzelzavas pansionāts” vadītājuAgris Lungevičs
2254Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rīdus”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads nodošanu atsavināšanaiAgris Lungevičs
3255Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ausmas”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads atsavināšanu, rīkojot izsoliAgris Lungevičs
4256Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 19-23, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads atsavināšanuAgris Lungevičs
5257Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma J.Ramaņa iela 11-1, Biksēre, Sarkaņu pagasts Madonas novads atsavināšanuAgris Lungevičs
6258Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma J.Ramaņa iela 3-7, Biksēre, Sarkaņu pagasts Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
7259Par grozījumu veikšanu patapinājuma līgumā ar biedrību “ARONAS PĪLĀDZIS”Agris Lungevičs
8260Par zemes vienību apvienošanu Lazdonas pagastā
Pielikums
Agris Lungevičs
9261Par granulu apkures katlu iegādi Praulienas pamatskolas un bērnudārza apkures nodrošināšanaiAgris Lungevičs
10262Par finansējuma piešķiršanu “Centra ielas seguma virsmas apstrāde Mētrienā, Mētrienas pagastā, Madonas novadā”Agris Lungevičs
11263Par oficiālā vietvārda piešķiršanuAgris Lungevičs
12264Par Latvijas Longborda federācijas iesniegumuAgris Lungevičs
13265Par atbrīvošanu no Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” nomas maksas sacensību “Velobiatlons visiem” organizēšanaiAgris Lungevičs
14267Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi Oskara Kalpaka iela 19B-1, Madona atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanuAgris Lungevičs
15268Par finansējuma piešķiršanu 23.Latviešu mūzikas svētku meistarklašu vadītāju izmitināšanai Madonas viesnīcāAgris Lungevičs
16269Par atbrīvošanu no Madonas Valsts ģimnāzijas kopmītņu nomas maksas 23.Latviešu mūzikas svētku meistarklašu vadītāja izmitināšanaiAgris Lungevičs
17270Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu daļai nekustamā īpašuma “Atvari” Mētrienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
18271Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā
Pielikums
Agris Lungevičs
19272Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā
Pielikums
Agris Lungevičs
20273Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā
Pielikums
Agris Lungevičs
21274Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā
Pielikums
Agris Lungevičs
22275Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā
Pielikums
Agris Lungevičs
23276Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, Madonā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 11 izdošanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5
Agris Lungevičs
24277Par līdzfinansējuma pieprasīšanu Satiksmes ministrijai Rūpniecības ielas (posmā no Augu ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei) atjaunošanai Madonā
Pielikums
Agris Lungevičs
25278Par projekta "Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā" būvniecības izmaksām objektam "Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūve"Agris Lungevičs
26279Par finansiālu atbalstu jauniešu apmācību projektam – nometnei “Jauna Jauda”Agris Lungevičs
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika