MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2020. gada 16. jūnijā
Ievietots: 19/06/2020 plkst. 11:22
Labots: 19/06/2020 plkst. 11:27
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1207Par mantiskā ieguldījuma veikšanu SIA „Madonas Siltums” pamatkapitālā
Pielikums
Agris Lungevičs
2208Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums” projekta “Esošās katlu mājas Madonā efektivitātes paaugstināšana” realizācijaiAgris Lungevičs
3209Par finansējuma piešķiršanu SIA “Madonas namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanaiAgris Lungevičs
4210Par zemes pirkšanu mājai Avotu ielā 2A, MadonāAgris Lungevičs
5211Par finansējuma piešķiršanu SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitālā palielināšanaiAgris Lungevičs
6212Par atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu ar SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums”
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
7213Par papildus finansējuma piešķiršanu investīciju projekta “Dzelzavas pamatskolas remontdarbi un centrālapkures ierīkošana” īstenošanaiAgris Lungevičs
8214Par finansējuma piešķiršanu Sarkaņu pagasta Biksēres estrādeiAgris Lungevičs
9215Par izmaksu piešķiršanu projekta “Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un aprīkojuma iegāde”, Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203- 000016 īstenošanaiAgris Lungevičs
10216Par zemes vienību apvienošanu Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā
Pielikums
Agris Lungevičs
11217Par grozījumiem 2020. gada 19. maija lēmumā Nr.170 “Par nekustamā īpašuma “Dārziņi” ar kadastra numuru 7046 008 0187, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā sadalīšanu”
Pielikums
Agris Lungevičs
12218Par pašvaldības kustamās mantas - transportlīdzekļu atsavināšanu, pārdodot izsolē
Pielikums
Agris Lungevičs
13219Par optiskā kabeļa ierīkošanai Madonas pašvaldības iestādēsAgris Lungevičs
14220Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Liograde” projekta “Šūšanas prasmju apgūšana” īstenošanaiAgris Lungevičs
15221Par projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām un aizņēmuma ņemšanu objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve”Agris Lungevičs
16222Par florbola laukuma ar mākslīgo seguma iegādi un uzstādīšanu vasaras sezonaiAgris Lungevičs
17223Par atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas SDK “RONDO” vasaras deju nometņu rīkošanaiAgris Lungevičs
18224Par finansējuma piešķiršanu rakstnieka Zigmunda Bekmaņa bērnu grāmatas “Sonoras ceļojums” izdošanaiAgris Lungevičs
19225Par līdzekļu piešķiršanu H.Medņa kultūrizglītības centra Dziesmusvētku skolaiAgris Lungevičs
20226Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Saules ielā 61F, nekustamajā īpašumā “Ļūļākas Nr.3”, Madonā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
21227Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Akoti 1”, Praulienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
22228Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Dzeņi”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
23229Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Sarkaņu pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
24230Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Aronas pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
25231Par grozījumiem 2019. gada 22.oktobra lēmumā Nr. 485 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lejas Gaiziņi” Bērzaunes pagasts, Madonas novads”
Pielikums
Agris Lungevičs
26232Par atbrīvošanu no nodevas par ielu tirdzniecību samaksasAgris Lungevičs
27233Par Praulienas pamatskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
28234Par grozījumiem Madonas novada jauniešu projektu konkursa - 2020 nolikumāAgris Lungevičs
29235Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājamIvars Miķelsons
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums