MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2020. gada 28. maijā
Ievietots: 02/06/2020 plkst. 14:54
Labots: 02/06/2020 plkst. 15:05
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1183Par saskaņojuma sniegšanu aizņēmuma saņemšanai Ērgļu novada pašvaldības investīciju projektam “Seguma pārbūve uzklājot asfaltbetonu Ērgļu pagasta autoceļam Nr.11”Agris Lungevičs
2184Par saskaņojuma sniegšanu aizņēmuma saņemšanai Ērgļu novada pašvaldības investīciju projektam “Seguma pārbūve uzklājot asfaltbetonu Ērgļu pagasta Saules ielā”Agris Lungevičs
3185Par saskaņojuma sniegšanu aizņēmuma saņemšanai Varakļānu novada pašvaldības investīciju projektam “Rīgas un Kosmonautu ielu posma pārbūves Varakļānos”Agris Lungevičs
4186Par pašvaldībai piekrītošu zemes starpgabaluArtis Mūrmanis
5187Par finansējuma piešķiršanu Degumnieku pamatskolas kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un Lietus notekūdeņu atdalīšana no saimnieciskās kanalizācijas pašvaldības īpašumā Brīvības ielā 7 (Kultūras nams), BarkavāAigars Šķēls
6188Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 4 - 5, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
7189Par finansējuma piešķiršanu latvāņu apkarošanai Barkavas pagastāAigars Šķēls
8190Par nekustamā īpašuma - zemes gabala „Dārznieklauks”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra numurs 7042 006 0359) daļas nodošanu atsavināšanai
Pielikums
Reinis Silups
9191Par Madonas novada Dzelzavas pagasta pārvaldes Dzelzavas pansionāta vadītājas atbrīvošanu no amataSandis Kalniņš
10192Par sociālā atbalsta pakalpojuma deleģēšanas līguma projektu nodibinājumam “Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”
Pielikums
Gundars Riekstiņš
11193Par finansējuma piešķiršanu As “Madonas ūdens” pamatkapitāla palielināšanaiVita Robalte
12194Par atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu ar SIA “Madonas namsaimnieks”
Pielikums
Āris Vilšķērsts
13195Par Madonas novada pašvaldības 2019.gada 20.novembra saistošo noteikumu Nr. 30 „Par sabiedrisko kārtību Madonas novadā” precizēšanu
Pielikums
Ilze Pleša
14196Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Praulienas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
15197Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Lazdonas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
16198Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kaijas”, Liezēres pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
17199Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā ‘‘Ezera Ķeļšēni’’, Vestienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
18200Par grozījumiem 2020. gada 27. februāra lēmumā Nr. 82 (protokols Nr.5., p.3) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Darbnīcas” Mētrienas pagasts, Madonas novads, zemes vienībā Centra iela 35, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas novads”
Pielikums
Ramona Vucāne
19201Par projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām un aizņēmuma ņemšanu objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve”Inese Solozemniece
20202Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi Saules iela 55-11, Madona, Madonas novads atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatāGuntis Ķeveris
21203Par Madonas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Dina Bojaruņeca
22204Par Madonas novada pašvaldības 2019.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanuBiruta Vindele
23205Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa - 2020 nolikumāSolvita Seržāne
24206Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Pielikums
Zigfrīds Gora
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums