MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

134

Par Vestienas pagasta Kultūras darba organizatora (-es) amata pretendent izvērtēšanu

Artūrs Vīle-Bērziņš

2

135

Par finansējuma piešķiršanu

Jānis Kļaviņš

3

136

Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” sadzīves atkritumu tarifa izmaiņām

Māris Belorags

4

137

Par nekustamā īpašuma „xxx” Barkavas pagastā, atsavināšanu

Mārtiņš Tomiņš

5

138

Par Madonas pilsētas vidusskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

6

139

Par transporta izdevumu apmaksu Liezēres pagastā deklarētajam audzēknim

Solvita Seržāne

7

140

Par finanšu izlietojuma saskaņošanu Madonas pilsētas 1.vidusskolā un Madonas pilsētas 2.vidusskolā laikā līdz 2017.gada 31.jūlijam

Solvita Seržāne

8

141

Par vakantajām amata vienībām Madonas pilsētas 2.vidusskolā

Solvita Seržāne

9

142

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā konkursa aktivitātē “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” ar projekta pieteikumu “Aprīkojuma iegāde zivju resursu  aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Madonas novadā”

Indra Kārkliņa

10

143

Par projekta “Sporta pakalpojumu uzlabošana Barkavas pamatskolas sporta zālē” Ident. Nr. 16-05-AL32-A019.2203-000006 izmaksu apstiprināšanu

Indra Kārkliņa

11

144

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa  aktivitātē “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma” ar projekta iesniegumu “Kālezera ekoloģiskās situācijas izvērtēšana, ilgtspējīgas zivsaimniecības apsaimniekošanas plāna izstrāde”

Indra Kārkliņa

12

145

Par uzņēmēju sadarbības projektu konkursa nolikumu 
Pielikums 

Romāns Hačatrjans

13

146

Par 23.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 4 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētajām zemūdens medībām Kālezerā” precizēšanu 
Pielikums 

Helmuts Pujats

14

147

Par 26.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 1 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr. 35  “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novada pašvaldībā” grozīšanu 
Pielikums 

Helmuts Pujats

15

148

Par pienākuma vērtības (iztikas minimuma) noteikšanu vienam iedzīvotājam Madonas novadā

Guntis Gailums

16

149

Par grozījumiem noslēgtajā ceļa servitūta līgumā ar AS „Latvijas valsts meži” Madonas novada pašvaldības nekustamajā īpašumā “Zaļmeži” 
‌Pielikums 1 
‌Pielikums 2 

Edgars Gailums

17

150

Par grozījumiem un papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmuma Nr. 720 pielikumā Nr. 32 “Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta  amata vienību saraksts ar 01.01.2017.”

Valda Kļaviņa

18

151

Par uzturēšanās  maksu Madonas novada Mārcienas pansionāta vienvietīgajās istabās un paaugstināta komforta istabā

Valda Kļaviņa

19

152

Par vadības grupas  izveidošanu pasākuma “Deinstitucionalizācija”  īstenošanai Madonas novadā

Valda Kļaviņa

20

153

Par Madonas novada pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem

‌Pielikums 

Biruta Vindele

21

154

Par investīciju plānu 2017.gadam 

Pielikums 

Sarmīte Kalniņa

22

155

Par Lazdonas atpūtas kompleksa – grausta nojaukšanu un teritorijas sakopšanu  zemesgabalā ,,Atpūtas komplekss”, Lazdonas pagasts, Madonas novads

Andris Rieba

23

156

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Madonā ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Evita Zāle

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums