MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

 2016.gada 19. jūlijs

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

362

Par līdzekļu precizēšanu Kalsnavas pamatskolas ūdensvada remontam 

Artis Mūrmanis

2

363

Par grozījumiem Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvaldes nolikumā 
Pielikums 

Artis Mūrmanis

3

364

Par apsaimniekošanas, apkures un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem brīvajiem dzīvokļiem Kalsnavas pagastā

Artis Mūrmanis

4

365

Par siltumenerģijas pakalpojumu tarifu noteikšanu Barkavas pagastā 
Pielikums 

Agris Lungevičs

5

366

Par pašvaldībai piederošā zemes starpgabala „xxx, zemes gabals Nr.xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Andrejs Piekalns

6

367

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Sarkaņu pagasts Madonas novads atsavināšanu

Andris Simtnieks

7

368

Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” logu un durvju nomaiņai ēkai Alunāna 4 un durvju koda ierīkošanai

Dace Raubiška

8

369

Par personu ratiņkrēslā pārvadāšanai pielāgota mikroautobusa iegādi Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām

Guntars Riekstiņš

9

370

Par atļauju pieņemt izpildrīkojumus par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas piedziņu

Viktors Abramovs

10

371

Par finansiālu atbalstu bērnu drošības projektam „Lai dzīvo bērni!”

Sarmīte Jansone

11

372

Par atbalstu Latviešu mūzikas svētkiem

Mārtiņš Bergs

12

373

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

13

374

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Ošupes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Sulupa

14

375

Par SIA „EkoForest”, lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Dzirnavu lauki”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70700070434, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

15

376

Par patvaļīgu būvniecību

Andris Rieba

16

377

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andris Rieba

17

378

Par līdzekļu piešķiršanu  Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” remontdarbiem

Agris Lungevičs

18

379

Par Madonas novada pašvaldības un tās iestāžu bilancē esošu transportlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites

Āris Vilšķērsts

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums