MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2016.gada 26. maijs

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

252

Par patvaļīgu būvniecību

Andris Rieba

2

253

Par nekustamā īpašuma xxx, Madona daļas iegādi

Andris Rieba

3

254

Par nekustamā īpašuma „xxx”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

4

255

Par zemes platības precizēšanu

Artis Mūrmanis

5

256

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

Aigars Šķēls

6

257

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu noteikšanu Barkavas pagastā

Mārtiņš Tomiņš

7

258

Par nomātās zemes atsavināšanu

Andrejs Piekalns

8

259

Par pašvaldībai piekrītošu starpgabalu

Andrejs Piekalns

9

260

Par līdzekļu piešķiršanu slēpju smērētavu izbūvei “Biatlona trasē”, Lazdonas pagasta, Madonas novadā
Pielikums 1
Pielikums 2

Nauris Volkovs

10

261

Par zemesgabalu apvienošanu

Andris Rieba

11

262

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

12

263

Par grozījumiem domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” (prot. Nr.26, 29.p.)

Romāns Hačatrjans

13

264

Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7046 0080 293 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā, lai realizētu ceļa rekonstrukcijas projektu

Romāns Hačatrjans

14

265

Par Viešura (Kaķīšu) ezera nomas līguma pagarināšanu

Heluts Pujats

15

266

Par grozījumiem 2015.gada 17.novembra Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.685

Āris Vilšķērsts

16

267

Par Madonas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala,  Dārza iela 16, Madonā (kadastra apzīmējumu 7001 001 1356) nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Āris Vilškērsts

17

268

Par studiju kredīta galvošanu xxx

Solvita Seržāne

18

269

Par sauso sadzīves atkritumu savākšanas koplietošanas laukumu labiekārtošanu Madonas pilsētā
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4
Pielikums 5

Guntis Ķeveris

19

270

Par Idejas koncepta „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Madonas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis” iesniegšanu VARAM izsludinātajā atlases konkursa otrās kārtas atlasē 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”

Indra Kārkliņa

20

271

Par Idejas koncepta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā” iesniegšanu VARAM izsludinātajā atlases konkursa otrās kārtas atlasē 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”

Indra Kārkliņa

21

272

Par Idejas koncepta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Madonas novada Sociālajā mājā Parka ielā 6, Madonā” iesniegšanu VARAM izsludinātajā atlases konkursa otrās kārtas atlasē 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”

Indra Kārkliņa

22

273

Par Idejas koncepta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē” iesniegšanu VARAM izsludinātajā atlases konkursa otrās kārtas atlasē 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”

Indra Kārkliņa

23

274

Par Idejas koncepta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā” iesniegšanu VARAM izsludinātajā atlases konkursa otrās kārtas atlasē 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”

Indra Kārkliņa

24

275

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Kalsnavas pagastā

Andris Rieba

25

276

Par amatu savienošanas atļauju

Guntars Dambenieks

26

277

Par Madonas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem

Biruta Vindele

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums