MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2.gada 19. janvāris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

1

Par apsaimniekošanas un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

2

2

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 
Pielikums 

Viktors Abramovs

3

3

Par dzīvokļa xxx Stalīdzānos, Barkavas pagastā atsavināšanas ierosinājumu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Mārtiņš Tomiņš

4

4

Par Madonas pilsētas sporta centra telpu nomu Madonas pilsētas pensionāru biedrībai

Voldemārs Šmugais

5

5

Par Madonas pilsētas sporta centra telpu nomu biedrībai „Mēs saviem bērniem”

Voldemārs Šmugais

6

6

Par nekustamā īpašuma “xxx”, Lazdonas pagastā daļas iegādi

Gunārs Ikaunieks

7

7

Par nolikuma „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā (Kaķīšu ezerā)” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem 
Pielikums 1 
Pielikums 2 

Helmuts Pujats

8

8

Par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi

Helmuts Pujats

9

9

Par SIA “Jaunzemnieki Z” iesniegumu

Guntis Gailums

10

10

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos

Solvita Seržāne

11

11

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku kvalitātes piemaksām un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.augustam 
Pielikums 

Solvita Seržāne

12

12

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Praulienas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupoa

13

13

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

14

14

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Barkavas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

15

15

Par dalību projektā “Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkla izveide”

Romāns Hačatrjans

16

16

Par grozījumiem 22.12.2015. lēmumā Nr. 806 „Par Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību saraksta apstiprināšanu 2016.gadam”   (protokols Nr.26, 86.p.)

Āris Vilšķērsts

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums