MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2015.gada 29. decembris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

808

Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu

Helmuts Pujats

2

809

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

Andris Rieba

3

810

Par zemes robežu noteikšanas projekta apstiprināšanu  

Andris Rieba

4

811

Par Madonas novada Attīstības programmas Investīciju plāna aktualizāciju    
Pielikums 

Romāns Hačatrjans

5

812

Par izmaiņām Madonas novada kultūras darba organizatoru (kultūras nama vadītāju)  amatu algu likmēs 2016.gadā  

Jānis Kļaviņš

6

813

Par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Barkavas Profesionālās vidusskolas apvienošanos  

Solvita Seržāne

7

814

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.augustam

Pielikums 

Solvita Seržāne

8

815

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.augustam  
Pielikums     

Solvita Seržāne

9

816

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.augustam   
Pielikums 

Solvita Seržāne

10

817

Par darba samaksu pirmsskolas pedagogiem    
Pielikums 

Solvita Seržāne

11

818

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības noteikumos Nr.3 “Kārtība par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķinu un sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”  

Solvita Seržāne

12

819

Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu    
‌Pielikums 

Evita Zāle

13

820

Par Madonas novada iestāžu finansēšanu 2016.gadā līdz pašvaldības budžeta apstiprināšanai  

Biruta Vindele

14

821

Par Madonas novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumiem

 

Biruta Vindele

15

822

Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu  

Āris Vilšķērsts

16

823

Par licenču izsniegšanu SIA “ITC Primilcontr” apmācību programmām

 

Solvita Seržāne

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums