MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2015.gada 30. septembris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

538

Par nekustamā  īpašuma atsavināšanu

Aigars Šķēls

2

539

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70820100080

Aigars Šķēls

3

540

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Artis Mūrmanis

4

541

Par Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centra “OZOLI” iesniegumu

Iveta Bērziņa,

Andris Sakne

5

542

Par Madonas novada pašvaldības SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums” un Madonas novada pašvaldības SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” apvienošanu 

Helmuts Pujats,

Ināra Mālniece

6

543

Par pamatkapitāla palielināšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”

Biruta Vindele

7

544

Par finansiālo atbalstu biedrībai “Melnais Piens”

Lauris Krievs

8

545

Par Madonas novada bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam

Imelda Saulīte

9

546

Par Madonas novada pašvaldības publisko bibliotēku Darbības un attīstības stratēģiju 2015 - 2020
‌Pielikums 

Imelda Saulīte

10

547

Par finansiālo atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu biedrībai

Jānis Kļaviņš

11

548

Par amatiermākslas kolektīvu reģistrācijas kārtību Madonas novadā 
‌Pielikums 
‌Pielikums 

Inga Arāja

12

549

Par Aronas, Barkavas, Bērzaunes un Vestienas pagastu amatiermākslas kolektīvu reģistrēšanu Madonas novada amatiermākslas kolektīvu reģistrā

Inga Arāja

13

550

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā Nr.810 „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos” (protokols Nr.27, 28.p.)

Inga Arāja

14

551

Par Madonas novada pašvaldības līdzfinansējuma daļas ietaupījuma novirzīšanu papildus nodarbībām biedrības „Mēs saviem bērniem” projektā "Sociālo pakalpojumu nodrošināšana un integrāciju veicinošas vides izveide bērniem un jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem Madonas reģionā” Ident. Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/059/052 
Pielikums 

Indra Kārkliņa

15

552

Par finansējuma piešķiršanu Dzelzavas pagasta kultūras nama 1. stāva pārseguma pārbūvei 
Pielikums 

Indra Kārkliņa

16

553

Par Madonas novada Mārcienas pagasta Dūku ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu  apstiprināšanu 

Indra Kārkliņa

17

554

Par nolikumu Madonas novada lauku ceļu sakārtošanas programmai 
Pielikums 

Romāns Hačatrjans,

Edgars Gailums

18

555

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu

Andris Rieba

19

556

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

20

557

Par mantisko ieguldījumu SIA „Madonas slimnīca” pamatkapitālā

Andrejs Ceļapīters

21

558

Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 19a-15, Madonā ierakstīšanu zemesgrāmatā

Evita Zāle

22

559

Par Madonas novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumiem 

Pielikums 

Biruta Vindele

23

560

Par finansējumu ēkas vienkāršotai fasādes atjaunošanai Blaumaņa ielā 3, Madonā, Madonas novadā

Guntis Ķeveris

24

561

Par būvdarbu līguma slēgšanu ēkas vienkāršotai fasādes atjaunošanai Blaumaņa ielā 3, Madonā, Madonas novadā,  būvniecībai

Guntis Ķeveris

25

562

Par Madonas novada bilancē esošu pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites

Āris Vilšķērsts

 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums