MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 
2014. gada 30. oktobris
Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

637

Par zemes ierīcības projektu izstrādi un darba uzdevuma apstiprināšanu

‌Pielikums

Andris Rieba

2

638

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70460010028

Andris Rieba

3

639

Par zemes piekritību pašvaldībai

Artis Mūrmanis

4

640

Par pašvaldībai piederoša zemes gabala nomu

Artis Mūrmanis

5

641

Par zemes piekritību pašvaldībai

Artis Mūrmanis

6

642

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Artis Mūrmanis

7

643

Par mazēku xxx, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads

Evita Zāle

8

644

Par nekustamā īpašuma „xxx ” ar kadastra apzīmējumiem xxx; xxx zemes platības  precizēšanu

Ivars Miķelsons

9

645

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvaldes un iestāžu amata vienību sarakstā (17.12.2013. domes lēmums Nr.830, pielikums nr.9)

Viktors Abramovs

10

646

Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu

Artūrs Vīle-Bērziņš

11

647

Par Madonas novada attīstības programmas Rīcību un Investīciju plāna aktualizēšanu

Romāns Hačatrjans

12

648

Par biedrības „Zemnieku saeima” iesniegumu

Āris Vilšķērsts

13

649

Par projekta „Zivju resursu pavairošanu Madonas novada Salas ezerā” Ident. Nr. 1.48 ieviešanu

Guntis Ķeveris

14

650

Par finansējuma pieprasīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā – VARAM) 2014. gada rudens lietavu izraisīto plūdu radīto bojājumu novēršanai pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošiem infrastruktūras objektiem

Edgars Gailums

15

651

Par valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem

Jānis Kļaviņš

16

652

Par finansiālo atbalstu dalībai starptautiskajā konkursā

Jānis Kļaviņš

17

653

Par Ulda Marhileviča autorkoncerta atbalstīšanu

Jānis Kļaviņš

18

654

Par finansiālo atbalstu projektam „Arta Kumsāra devums latviešu kultūras vērtību iedzīvināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā”

Valdis Gotlaufs

19

655

Par degvielas izdevumu apmaksu Barkavas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēm

Agris Lungevičs

20

656

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības „Sarkaņu komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Andris Simtnieks

21

657

Par Madonas novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem

Biruta Vindele

22

658

Par zemes gabalu apvienošanu

Andris Rieba

23

659

Par finansējuma piešķiršanu Īpašumu uzturēšanas nodaļai automašīnas iegādei

Guntis Ķeveris


 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums