MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

  2014. gada 10. janvāris

 

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

1

Par SIA „Madonas Siltums” deleģētajām funkcijām

Uldis Lielvalodis

2

2

Par biedrības „Latvianbaja” iesniegumu

Māris Gailums

3

3

Par izmaiņām Dzelzavas internātpamatskolas amatu vienību sarakstā

Aigars Šķēls

4

4

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam 
Pielikums

Solvita Seržāne

5

5

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam  
Pielikums

Solvita Seržāne

6

6

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam  
Pielikums

Solvita Seržāne

7

7

Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu 
Pielikums

Solvita Seržāne

8

8

Par Madonas novada pašvaldības interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu 
Pielikums

Solvita Seržāne

9

9

Par Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba samaksas apstiprināšanu 
Pielikums

Solvita Seržāne

10

10

Par grozījumiem „Madonas novada pašvaldības 28.11.2013. domes lēmumā Nr.768 „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” (prot.Nr.26; 29.p.)

Solvita Seržāne

11

11

Par finansējumu hokeja laukuma apgaismojumam

Ilze Dreimane

12

12

Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajam neizīrētajam dzīvoklim Jaunkalsnavā

Artis Mūrmanis

13

13

Par dzīvokļa īpašuma Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Artis Mūrmanis

14

14

Par zemes gabala atdalīšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu

Artis Mūrmanis

15

15

Par zemes vienības atdalīšanu un lietošanas mērķa maiņu

Staņislavs Smelters

16

16

Par finansējuma piešķiršanu pirmskolas izglītības iestādes „Ābelīte” metodiskā kabineta remontam

Staņislavs Smelters

17

17

Par iesniegumu saistībā ar zaudējumu atlīdzināšanu

Helmuts Pujats

18

18

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. xxx

Andrejs Ceļapīters

19

19

Par Madonas novada kultūras pasākumu budžetu 2014.gadam 
Pielikums

Jānis Kļaviņš

20

20

Par Latvijas slēpošanas savienības iesniegumu

Māris Gailums

21

21

Par finansiālā atbalsta kārtības noteikšanu, sporta pasākumiem, kuri iekļauti 2014.gada sporta pasākumu tāmē

Māris Gailums

22

22

Par Latvijas slēpošanas savienības iesniegumu

Māris Gailums

23

23

Par xxx iesniegumu

Māris Gailums

24

24

Par Madonas novada sporta pasākumu budžetu 2014.gadam  
Pielikums

Māris Gailums


 

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums