MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

2013. gada 13. jūnijā

    

Nr.p.k.

Lēmums Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

367

Par galvojumu SIA „Dzelzava” kredītlīnijai kurināmā iegādei

Aigars Šķēls

2

368

Par dzīvokļa īpašuma „Aiviekstes māja”, Aiviekstē, Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Artis Mūrmanis

3

369

Par dzīvokļa īpašuma Kalna ielā, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Artis Mūrmanis

4

370

Par dzīvokļa īpašuma Kalna ielā, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Artis Mūrmanis

5

371

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2013. gada budžetā

Staņislavs Smelters

6

372

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu tuneļa būvdarbiem Madonas novada pašvaldības iestādes ”Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils” biatlona trasē

Gunārs Ikaunieks

7

373

Par papildinājumiem un grozījumiem Madonas novada pašvaldības iestādes ”Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils”” maksas pakalpojumos

Gunārs Ikaunieks

8

374

Par sadārdzinājumu projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” un „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros

Elita Staune

9

375

Par aizņēmuma ņemšanu projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” un „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros

Elita Staune

10

376

Par līdzekļu piešķiršanu Liezēres pagasta ūdenssaimniecību rekonstrukciju tehnisko projektu izstrādei

Gints Hermanis

11

377

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 21.05.2013. lēmumā (protokols Nr.9, 12.p.) par finansējuma pieprasīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā – VARAM) 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošiem infrastruktūras objektiem

Agris Lungevičs

12

378

Par finansējuma piešķiršanu 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošiem infrastruktūras objektiem

Agris Lungevičs

13

379

Par Bērzaunes pamatskolas direktora amatu

Solvita Seržāne

14

380

Par Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Priedīte” vadītāja amatu

Solvita Seržāne

15

381

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 70820050031

Andris Rieba

16

382

Par zemes platību noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai

Andris Rieba

17

383

Par kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm

1.pielikums

Evita Zāle

18

384

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības amatu vienību sarakstā

Āris Vilšķērsts


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums