Dzimtsaraksti

Pakalpojuma nosaukums

Daudzvalodu standarta veidlapa

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada pašvaldība

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Daudzvalodu standarta veidlapas visā Eiropas Savienības teritorijā ir ieviestas kopš 2019. gada 16. februāra un to ieviešanas mērķis ir vienkāršot vienā dalībvalstī izdotu publisku dokumentu uzrādīšanu citās dalībvalstīs, novēršot nepieciešamību pēc dokumentu tulkošanas. Ja publiskajam dokumentam pievienota veidlapa, šo dokumentu vairs nav nepieciešams apliecināt ar “Apostille”. 

Daudzvalodu veidlapa tiek pievienota dalībvalsts iestādes izdotam publiskam dokumentam un tai nav juridiska spēka, kā arī tā nav lietojama atsevišķi bez publiskā dokumenta, uz kuru tā attiecas.

Veidlapu izsniedz tikai izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai, kura ir izdota laika posmā, sākot no 2013. gada 1. janvāra.

Ja personai nepieciešama Veidlapa izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai, kura ir izdota pirms 2013. gada 1. janvāra, tad personai jāvēršas dzimtsarakstu nodaļā ar lūgumu izsniegt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību un Veidlapu (norādot, kādā valodā ir nepieciešama Veidlapa).

Veidlapu ir iespējams saņemt kādā no šīm valodām: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, gēlu, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Fiziska un juridiska persona.

 

Publisko dokumentu varat pieprasīt par sevi vai par personu, kuras likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis ir.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

· Regula (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012;

· Madonas novada domes Saistošie noteikumi Nr.19 „Pašvaldības nodeva par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem (29.12.2009. sēdes lēmums Nr.17,18.§) domes-dokumenti.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

· iesniegums;

· dokuments, kuram nepieciešams izsniegt daudzvalodu standarta veidlapu;

· personu apliecinoša dokuments.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

·      klātienē dzimtsarakstu nodaļā;

·      nosūtot uz e-pastu dzimtsaraksti@madona.lv,  ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;

·      nosūtot pa pastu: Madonas novada dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Pakalpojuma saņemšanas veids:

·  klātienē dzimtsarakstu nodaļā;

·  parakstītu ar drošu elektronisko parakstu www.eparaksts.lv.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

10 dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Pašvaldības nodeva: Madonas novada domes Saistošie noteikumi Nr.19 „Pašvaldības nodeva par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem (29.12.2009. sēdes lēmums Nr.17,18.§) domes-dokumenti.

Maksājuma veikšanas iespējas: pārskaitījums; dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā.

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien             8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

Konta Nr. nodevas ieskaitīšanai:

Madonas novada pašvaldība, Reģ.Nr. LV 90000054572,

AS „SEB Banka”

Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

SWIFT kods UNLALV2X

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums