Pakalpojuma nosaukums

Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā

Pakalpojuma apraksts

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs nodrošina būves novietojuma uzmērījumu veikšanu un pieņem būvi ekspluatācijā, iesniedzot dokumentus būvvaldē.

Būvi, tās daļu vai būves kārtu pieņem ekspluatācijā, ja tā ir uzbūvēta atbilstoši būvatļaujas nosacījumiem.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada būvvalde

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē būvvaldē; pasts (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801); elektroniski – www.bis.gov.lv

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Jānis Vilcāns, Būvinspektors,

janis.vilcans@madonas.lv tālrunis – 64860084, 29485751, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

Iveta  Meļehova, Būvinspektore

iveta.melehova@madona.lv, tālrunis – 64822374, 29422298, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē būvvaldē, pa pastu, elektroniski – www.bis.gov.lv

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti iesniedzami atbilstoši:

-          Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 157.p., 163.p., 167.p.;

-          Ministru kabineta 09.05.2017.  noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 150.p., 152.p., 163.p.;

-          Ministru kabineta 16.09.2014.  noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 121.p., 122.p., 131.p.;

-          Ministru kabineta 30.09.2014.  noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 73.p., 74.p., 75.p., 76.p.;

-          Ministru kabineta 19.08.2014.  noteikumiem Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”

-          Ministru kabineta 14.10.2014.  noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 158.p., 169.p.;

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienu laikā pēc iesnieguma reģistrācijas dienas, ja iesniegti visi dokumenti

Veidlapa

-          Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”

https://likumi.lv/doc.php?id=269164

Pielikums Nr.14

-          Ministru kabineta 09.05.2017.  noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi

Pielikums Nr.11

-          Ministru kabineta 16.09.2014.  noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”

https://likumi.lv/doc.php?id=269168

Pielikums Nr.11

-          Ministru kabineta 30.09.2014.  noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”

https://likumi.lv/doc.php?id=269199

Pielikums Nr.8

-          Ministru kabineta 19.08.2014.  noteikumiem Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”

https://likumi.lv/doc.php?id=269032

Pielikums Nr.1 un Nr.7

-          Ministru kabineta 14.10.2014.  noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

https://likumi.lv/doc.php?id=269710

Pielikums Nr.11

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums