Dzimtsaraksti

Pakalpojuma nosaukums

Bērna dzimšanas svinīga reģistrēšana

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Bērna dzimšanas reģistrācijas svinīgas ceremonijas sagatavošana un vadīšana

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Fiziska persona.

Personas, kuras vēlas svinīgu bērna dzimšanas reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

· Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442;

· MND 29.12.2009. lēmums Nr.17.17 " Nolikums par Madonas novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" ?ct=makpaknol.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

·  Personu apliecinošs dokuments.

·  Iesniegums.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

· klātienē dzimtsarakstu nodaļā, pievienojot neformālu informāciju par ģimeni;

· nosūtot uz e-pastu dzimtsaraksti@madona.lv, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātienē dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pēc vienošanās, ņemot vērā klientu intereses un dzimtsarakstu nodaļas noslodzi.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Par pakalpojuma sniegšanu ir noteikta pašvaldības maksa "Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem"(29.12.2009. lēmumu Nr.17.17.§) ?ct=makpaknol.

Maksājuma veikšanas iespējas: pārskaitījums; dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā.

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien             8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV 90000054572,

AS „SEB Banka”

Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

SWIFT kods UNLALV2X

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums